Matvareprisøkningen i 2007–2008

Matvareprisøkningen i 2007–2008 fant sted i årene 2007–2008 da det skjedde en dramatisk, global økning i matvarepriser som har satt noen de fattigste områdene på jorda i krise, ført til politisk ustabilitet og opptøyer i flere land.

37 land som er truet av sult iht. FAOs opplysninger
Diagram som viser amerikanske landbrukspriser for mais, hvete og soyabønner, 1990 til februar 2008, projisert til 2016. United States Department of Agriculture.
Diagram som viser global handelsvolum av hvete, grovkorn og soyabønner 1990 til 2008, og projisert til 2016. United States Department of Agriculture, 2008.
Diagram som viser USAs lager og forbrukforholdet for soyabønner, mais og hvete, fra 1977 til 2007, og projisert til 2016. United States Department of Agriculture, september 2007.
Artikkelen inngår i serien om
Finanskrisen fra 2008

Utløsende årsaker omfatter dårlige avlinger i ulike deler av verden, spesielt Australia. Blant strukturelle årsaker til de økende matvareprisener har nylig blitt identifisert som økende bruk av biobrensel i i-land,[1] økende etterspørsel for en mer variert diett (spesielt kjøtt) i den voksende middelklassen i Asia.[2][3] Dessuten, fortsatt økende oljepriser har økt kostnadene på kunstgjødsel. Disse faktorer, sammen med fallende matvarelagre og ustabilitet etter Subprime-krisen, med den påfølgende globale finanskrisen, har alle bidratt til den dramatiske globale økningen i matvarepriser.[4]

Statistikk Rediger

FAOs indeks over de globale matvareprisene steg fra 139 til 219 mellom februar 2007 og februar 2008. Økningen var størst for korn (indeksøkning 152 til 281) og melkeprodukter (indeksøkning 176 til 278).[5]

Blant de viktigste økningene finner vi :

  • Prisen på verdensmarkedet av hvete ble doblet mellom februar 2007 og februar 2008.
  • Prisen på ris nådde sitt høyeste nivå på ti år.
  • I noen land er prisen på melk og brød mer enn doblet.
  • Soya nådde sitt høyeste prisnivå på 34 år i desember 2007.
  • Prisen på mais har økt vesentlig.

Sosial uro Rediger

Prisøkningen på basis landbruksvarer er følt over hele jorda. I industrilandene blir det et spørsmål om kjøpekraft, men konsekvensene er alvorligere i utviklingsland. FAO har satt opp en liste over 37 berørte land som vil være avhengig av ekstern bistand.[6]

I Burkina Faso, Kamerun, Senegal, Mauritania, Elfenbenskysten, Egypt, Marokko, Sør-Afrika, Mexico, Bolivia, Jemen, Usbekistan, Bangladesh, Pakistan, og Sri Lanka var det demonstrasjoner og opptøyer mot slutten av 2007 og begynnelsen av 2008 knyttet til dyrere fødevarer.

De globale reservene av ris er halvert, og flere produsentland som Kina, Vietnam, Kambodsja, og Egypt har innført eksportforbud.


Referanser Rediger

Eksterne lenker Rediger