Redningspakken for USAs finanssystem 2008

En redningspakke for det amerikanske finanssystemet ble foreslått av USAs president George W. Bush og finansminister Henry Paulson under finanskrisen i 2008. Hensikten med redningsplanen er å restabilisere den amerikanske økonomien, som har opplevd kaostilstander siden høsten 2008.

President Bush diskuterer redningspakken med kongressmedlemmer
Artikkelen inngår i serien om
Finanskrisen fra 2008
Hovedårsaker
Redningspakker
Aktuelle bedrifter
Relaterte artikler

En første versjon av redningsplanen ble vedtatt i det amerikanske Senatet, men ble forkastet i Representantenes hus mandag 29. september med 228 stemmer mot og 205 for. De fleste republikanske representantene stemte imot forslaget, ideologisk begrunnet i at det er sosialistisk å bruke statlige skattemidler for å redde den private sektoren, mens de fleste demokratiske representantene stemte for krisepakken. Både amerikanske og norske børser reagerte med kraftige børsfall.

En revidert versjon ble lagt fram og vedtatt i Senatet 2. oktober 2008. Kongressen vedtok planen dagen etter. Andre og vedtatte utgave av planen går ut på at den amerikanske staten vil garantere for innskuddsbeløp på opp til 250 000 dollar og bruke 700 milliarder dollar på å kjøpe ut dårlige lån. I tillegg vil skattelettelser gis både til privatpersoner og selskaper.