Too big to fail

Artikkelen inngår i serien om
Finanskrisen fra 2008

Too big to fail (norsk: «For stor til å feile») er et uttrykk som blir brukt om økonomiske institusjoner som er så store at myndighetene ikke kan la de gå konkurs, fordi det vil ha store konsekvenser for et lands generelle økonomi. Uttrykket har blitt mye brukt etter finanskrisen 2007–2010, om selskaper som forsikringsselskapet American International Group, som ble gitt en kreditt på 85 milliarder dollar for å forhindre at selskapet skulle gå konkurs.

Opprinnelsen til uttrykket var annerledes tenkt: Da mente man at et stort selskap som opererte i mange forskjellige bransjer og land var så mangfoldig at det nærmest var immunt mot å gå konkurs. Om det gikk dårlig i en bransje eller et land ville dette veies opp av gode tider i andre land. Med en global finanskrise fungerte ikke denne teorien.

LitteraturRediger