Koordinater: 59°56′15″N 10°39′20″Ø

Kolsåsbanens bro over Mærradalen

Mærradalen er et trangt dalsøkk vest i Oslo. Navnet brukes spesielt om strekningen på 2 km mellom Ullernchausseen og Sørkedalsveien, og ligger dermed både i Bydel Ullern og Bydel Vestre Aker. På tross av liten bredde er dalen er svært tydelig i terrenget; den følger en forkastningslinje i jordskorpen øst for Ullernåsen, og er lett å se på kart og luftfoto. Dalen fungerer som grenser på mange måter, tidligere mellom Ullern-gårdene og Huseby-gårdene, i dag mellom strøkene Ullern, Ullernåsen og Røa i vest, og Montebello og Huseby-området med Huseby leir i øst.[trenger referanse]

Skogbeltet og turveiene i Mærradalen er tilknyttet friluftsområdet Husebyskogen øst for dalen.

Mærradalsbekken går gjennom bunnen av dalen, og fører til betydelig biologisk mangfold som anses[av hvem?] som viktig for nasjonal bevaring. Her nede finnes urskog i bokstavelig forstand, skog som har fått utvikle seg tilnærmet uberørt av menneskelig påvirkning.[trenger referanse] En rekke rødlistede, truede arter, blant dem flere sjeldne sopparter finnes her, og dyrelivet er ellers rikt.[trenger referanse] Gråorheggeskogen i dalen har for eksempel en tetthet av fugl på høyde med tropiske regnskoger (3000 par per kvadratkilometer).[trenger referanse]

LitteraturRediger

Eksterne lenkerRediger