Liste over integraler av inverse trigonometriske funksjoner

Wikimedia-listeartikkel

Følgende er en liste over ubestemte integraler (antideriverte) til uttrykk som involverer de inverse trigonometriske funksjonene. For en liste over integralformler, se lister over integraler.

  • De inverse trigonometriske funksjonene er også kjent som de syklometriske funksjonene.
  • C brukes for den vilkårlige integrasjonskonstanten som bare kan bestemmes hvis noe om verdien av integralet på noe punkt, er kjent. Derfor har hver funksjon et uendelig antall antideriverte.
  • Det er tre vanlige notasjonsmåter for inverse trigonometriske funksjoner. Funksjonen arcsinus, for eksempel, kan skrives som sin−1, asin eller, som brukt på denne siden, arcsin.
  • For hver integrasjonsformel for inverse trigonometriske funksjoner nedenfor er det en korresponderende formel i listen over integraler av inverse hyperbolske funksjoner.
Trigonometri

Historie

Anvendelser

Hypotenus

Funksjoner

Inverse funksjoner

Referanse

Identiteter

Eksakte konstanter

Trigonometriske tabeller

Setninger

Sinussetningen

Cosinussetningen

Tangenssetningen

Pytagoras’ læresetning

Matematisk analyse

Integraler av funksjoner

Deriverte av funksjoner

Integraler av inverse funksjoner

Integrasjonsformler for arcsinusfunksjonenRediger

 
 
 
 


 
 
 

Integrasjonsformler for arccosinusfunksjonenRediger

 
 
 
 


 
 
 

Integrasjonsformler for arctangensfunksjonenRediger

 
 
 
 


Integrasjonsformler for arccotangensfunksjonenRediger

 
 
 
 

Integrasjonsformler for arcsecansfunksjonenRediger

 
 
 
 

Integrasjonsformler for arccosecansfunksjonenRediger