Liste over Oslo og Akershus’ fylkesmenn

Wikimedia-listeartikkel

Liste over Oslo og Akershus' stiftamtmenn og fylkesmenn begynner i 1813 og slutter i 2018. De tre fylkesmannsembetene i Østfold, Oslo og Akershus og Buskerud ble slått sammen 1. januar 2019.

Valgerd Svarstad Haugland var fylkesmann i Oslo og Akershus fra 2011 til fylkesmannsembetet ble nedlagt. Hun fortsatte som fylkesmann i Oslo og Viken fra 1. januar 2019.

Valgerd Svarstad Haugland var den siste fylkesmann i Oslo og Akershus. Hun startet i embetet 1. desember 2011 og fortsatte som den første fylkesmann i Oslo og Viken fra 1. januar 2019.[1]

Startår Sluttår Stiftamtmann i Akershus Født Død
1813 1815 Poul Christian Holst 1776 1863
1815 1822 Hans Hagerup Falbe 1772 1830
1822 1830 Valentin Christian Wilhelm Sibbern 1779 1853
1831 1837 Niels Arntzen Sem 1782 1859
1837 1839 Hans Christian Petersen 1793 1862
1840 1842 Fredrik Riis 1789 1845
1842 1855 Erik Røring Møinichen 1797 1875
1855 1858 Christian Birch-Reichenwald 1814 1891
1859 1895 Johan Christian Collett 1817 1895
1895 1918 Ole Furu 1841 1925
Fylkesmann i Oslo og Akershus
1919 1930 Hroar Olsen 1859 1941
1930 1943 Ingolf Elster Christensen 1872 1943
1943 1945 Konrad Sundlo (NS) 1881 1965
1945 1955 Carl Nicolai Stoud Platou 1885 1956
1955 1963 Trygve Lie 1896 1968
1964 1965 John Lyng 1905 1978
1965 1979 Petter Mørch Koren 1910 2004
1979 1988 Gunnar Alf Larsen 1919 2003
1989 1998 Kåre Willoch 1928
1998 2001 Karin Moe Røisland (kst.) 1944
2001 2011 Hans J. Røsjorde 1941
2011 2018 Valgerd Svarstad Haugland 1956

Fotnoter og referanserRediger

  1. ^ «Velkommen til Fylkesmannen i Oslo og Viken». Oslo og Viken. Besøkt 2. januar 2019.