Frederik Otto von Rappe

offiser og overpresident

Frederik Otto von Rappe (1679–1758) var en dansk-norsk offiser. Han var stiftamtmann i Akershus stift 1740–1750.

Frederik Otto von Rappe
Født3. okt. 1679[1]Rediger på Wikidata
Død2. des. 1758[1]Rediger på Wikidata (79 år)
Embete
  • Fylkesmann i Oslo og Akershus (1740–1750)
  • stiftamtmann i Akershus stiftamt (1740–1750)
  • overpræsident i København (1750–1754) Rediger på Wikidata
NasjonalitetDanmark

Han var sønn av den tyskfødte offiseren og kommandanten på Fredriksten festning Joachim Caspar von Rappe (–1699). Moren var av slekten Winterfeld. I 1728 ble han gift med den rike Dorothea Gjordsdatter (1686–1742), datter av justisråd Gjord Andersen.

Militær løpebane

rediger

von Rappe ble i 1699 fenrik i Smålenske infanteriregiment, hvor han avanserte til løytnant i 1704 og kaptein i 1709. I 1717 ble han major og adjutant (aide de camp) hos general Erhard Wedel. Samme år fikk han oberstløytnants tittel og ble forflyttet til Akershusiske nasjonale infanteriregiment. Da dette regimentet ble delt i 1718 ble han virkelig obersløytnant ved 2. akershusiske regiment og deltok samme år i krigen under Armfeldts innfall i Trøndelag. I 1728 ble han oberst og sjef for 1. akershusiske infanteriregiment. Fra 1732 hadde han samme stilling ved det gevorbne regimentet. Han ble utnevnt til generalmajor i 1735 og var fra 1736 kommissær ved grensereguleringen.

Embetsmann

rediger

von Rappe ble utnevnt til stiftsamtmann i Akershus stift og amtmann i Akershus amt i 1740. Han fikk tittelen geheimeråd i 1747. Fra 1750 var han overpresident i København. I 1752 fikk han tittelen generalløytnant. Som overpresident var han også overdirektør for det kongelige skuespillhuset i København. Han måtte ta avskjed på grunn av sykdom i 1754 og døde i 1758.

Ved hans død noterte presten Otto Holmboe i Christiania følgende dom om ham i sine dagboksopptegnelser: «Han var yndet af Faa, mens han levede, begrædt af Ingen, da han døde, saa han ved sin Død gjorde Verden den største Tjeneste, han nogen Tid har gjort. 3 Stene i Blæren.»[2]

Utmerkelser

rediger

Han ble ridder av Dannebrog i 1740, og mottok troskapsordenen L'union parfaite i 1752.

Referanser

rediger

Litteratur

rediger