Kostnad er forbruk av ressurser målt i penger. En kostnad er ikke det samme som en utgift eller en utbetaling.

Kostnad, utgift, betalingRediger

Et eksempel kan forklare forskjellen på disse begrepene: En bil fylles med bensin for kr 500. I det fyllingen av tanken avsluttes har man pådradd seg en utgift, det vil si en betalingsforpliktelse. Når man betaler for bensinen, foretas en betaling på kr 500. Hvis man kjører en tur med bilen og bruker tre liter bensin som koster kr 15,62 pr. liter, da er kostnaden for kjøreturen kr 46,86 (3*15,62).

Ulike typerRediger

Det finnes mange typer kostnader, eksempelvis faste kostnader, variable kostnader, direkte kostnader, indirekte kostnader, kalkulatoriske kostnader, alternativkostnad, senket eller irreversibel kostnad og reversible kostnad.