Direkte kostnad

Direkte kostnader er et begrep innenfor økonomi. Det er kostnader som er relatert til et bestemt kostnadsobjekt og kan bli sporet tilbake til denne på en økonomisk forsvarlig måte.

Indirekte kostnader for et kostnadsobjekt er kostnader som er relatert til et bestemt kostnadsobjekt, men som ikke kan spores tilbake til denne på en økonomisk forsvarlig måte.

Kostnadsted (Cost pool) er en gruppering av individuelle kostnadsposter. Fordelingsnøkkel (Cost allocation base) er en faktor som brukes som nevner i fordelingen av indirekte kostnader ut på de enkelte kostnadssteder.