Konsumentteori

Konsumentteori er teori om hvordan konsumenter tilpasser seg innen et markedsbasert økonomisystem. Konsumentteorien er en vesentlig del av mikroøkonomi som igjen stammer fra nyklassisk økonomisk tenkning.

Optimal godekombinasjonRediger

For å finne en konsuments teoretiske optimale godevalg så settes det noen forutsetninger:

  • Konsumenten er nyttemaksimerende. Det vil si at konsumenten har som mål å oppnå mest mulig nytte.
  • Konsumenten har to goder han eller hun ønsker å anskaffe seg. Dette er den forutsetning som gjør dette til en ren teoretisk fremstilling i og med at konsumenter har flere goder å velge mellom og bruke inntekten på.
  • Prisene på de to godene er faste.
  • Konsumentens nytte er konstant. Endringer i hvordan konsumenten rangerer godene etter nytte har mye å si for hvordan hans eller hennes optimale godekombinasjon vil være.
  • Konsumenten er rasjonell.

Matematisk løsningRediger

Innen konsumentteorien vil en nyttefunksjon vise konsumentens rangering av godene. Når den partielt deriverte til gode y av nyttefunksjonen delt på den partielt deriverte til gode x er lik prisforholdet mellom godene (pris vare y/pris vare x) så finner vi konsumentens valg av goder i forhold til hverandre.

 


Vi må også ta høyde for at konsumentene har begrenset med midler å bruke på goder, dette er gitt ved inntekten. Budsjettbetingelsen gir oss begrensningene til konsumentens konsum.

Budsjettbetingelsen:  

Budsjettbetingelsen er da inntekten (M) = utgifter, hvor utgiftene er fordelt på 2 goder, y og x. Da har vi prisen av vare y ganget med kvantumet + tilsvarende med godet x.


Løsning ved Lagranges metodeRediger

Å finne konsumentenes optimale godekombinasjon kan også gjøres ved hjelp av Lagranges metode hvor vi har nyttefunksjonen gitt budsjettbetingelsen som bibetingelse.


Grafisk løsningRediger

I et kryssdiagram med vare 1 og vare 2 langs aksene finner vi konsumentens optimale godekombinasjon der hvor indifferenskurven tangerer budsjettbetingelsen.

Se ogsåRediger

 Denne økonomirelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.