Næringsøkonomi

Næringsøkonomi, på engelsk kjent som «industrial organization», er en gren innen samfunnsøkonomi som omhandler studiet av konkurranse og strategisk interaksjon mellom bedrifter som har markedsmakt.

Markeder med perfekt konkurranse eller monopol forekommer sjelden i virkeligheten. De fleste markeder er karakterisert ved (imperfekt) konkurranse mellom et fåtall bedrifter. I en slik situasjon vil det være strategisk interaksjon mellom bedrifter - en bedrifts strategivalg (f.eks. pris) påvirker lønnsomheten til andre bedrifter og dermed deres strategivalg. Innen næringsøkonomi utvikles teorier og modeller for imperfekt konkurranse (oligopol), hvor det fokuseres på sentrale strategiske variabler som prising, produktdifferensiering, etablering, FoU og markedsføring.

LitteraturRediger

  • Sørgard, Lars (2003). Konkurransestrategi - eksempler på anvendt mikroøkonomi (2 utg.). Fagbokforlaget. ISBN 9788276749199. 
  • Tirole, Jean (1988). The Theory of Industrial Organization (engelsk). The MIT Press. ISBN 9780262200714. 

Eksterne lenkerRediger