Oligopol er en markedsform der markedet er dominert av noen få tilbydere. Det er en mellomting mellom monopol og perfekt konkurranse, der det er flere aktører i markedet, men ikke så mange at de ikke kan påvirke markedsprisen. Eksempler på oligopolmarkeder er markedet for biler, stål, aluminium, olje og pc-er[1]. Produktene som selges kan både være homogene (for eksempel bensin) og differensierte (for eksempel kaffe).

Prisnedsettelser i et oligopol kan utløse priskrig. Prisen kan presses så langt ned at tilbyderne selger varene sine med tap for å beholde sin markedsandel. Et eksempel på dette er såkalte bensinkriger mellom bensinstasjoner.

Referanser

rediger
  1. ^ Pindyck, Robert S. (2013). Microeconomics. Pearson. s. 457. ISBN 978-0-13-304170-5.