Økonomisk vekst er et sentralt begrep i samfunnsøkonomi som viser til en økonomis langsiktig evne til å produsere flere og mer mangfoldige økonomiske goder (varer og tjenester) for befolkningen.[1] Økonomisk vekst blir normalt målt for hvert land som den prosentvise økningen i inflasjonsjustert bruttonasjonalprodukt (BNP). For sammenligninger mellom land brukes inflasjonsjustert BNP per innbygger. Dataene for BNP hentes fra nasjonalregnskapet.

Veksten i BNP i Norge 1830–2013 i log av faste priser. Med en logaritmisk skala vil konstant vekstrate vil gi en rett linje. På lang sikt er vi ikke langt unna en konstant vekstrate i Norge.

Økonomisk vekst kan deles i intensiv vekst, som handler om større produktivitet i innsatsfaktorene økonomien (bedre bruk av ressursene man har), og ekstensiv vekst, som viser til økt tilgang på innsatsfaktorer.[2]

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ Kuznets, Simon (11. desember 1971). «Simon Kuznets - Prize Lecture». Nobelprize.org. Besøkt 26. juli 2018. 
  2. ^ Bjork, Gordon J. (1999). The Way It Worked and Why It Won’t: Structural Change and the Slowdown of U.S. Economic Growth. Praeger. s. 2, 67. ISBN 0-275-96532-5.