Økonomisk historie

historie fokusert på økonomi
Artikkelen inngår i serien om

Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi
Generelle kategorier

Mikroøkonomi  · Makroøkonomi
Økonomisk idehistorie
Heterodoks økonomi

Metoder

Matematikk  · Statistikk
Økonometri
Spillteori  · Eksperimenter

Emner

Monetær økonomi
Internasjonal økonomi
Finansiell økonomi
Offentlig økonomi
Helse  · Utdanning  · Velferd
Arbeidsmarked  · Demografi
Jus og økonomi
Næringsøkonomi
Økonomisk historie
Utviklingsøkonomi  · Vekst
Økonomiske systemer
Ressursøkonomi
Miljøøkonomi
Urban  · Rural

Lister

Tidsskrifter
Nobelprisvinnere

For økonomisk utvikling, se: Økonomi.
For utviklingen av økonomisk teori, se: Økonomisk idehistorie.
For utviklingen av økonomi som fagdisiplin, se: Økonomifagets historie

Økonomisk historie er historiefaglig analyse av økonomien og dens utvikling. Betegnelsen brukes både om økonomers forskning på økonomisk utvikling i et historisk perspektiv, og (villedende) om studiet av økonomiske tankeretninger (idehistorie). I enkelte land er økonomisk historie en underdisiplin av samfunnsøkonomi (USA), i andre land en underdisiplin av historiefaget (Norge), og i atter andre land regnet som et eget fag (Storbritannia).

Fagfeltet kan oppdeles flere måter:

(Tradisjonell) økonomisk historie Rediger

Se Internasjonal handelshistorie for kronologisk gjennomgang.

Narrativ historieskrivning med bruk av standard historiske metoder, men med økonomiske emner som objekt for studiet. I Storbritannia hadde den politiske historie så stor dominans at økonomisk historie ble et eget fag med Economic History Review som diskusjonsarena. I Norge ble økonomiske forklaringsmodeller tidlig integrert i generell historie.

Marxistisk økonomisk historie Rediger

Ettersom marxismen er bygd på en økonomisk forståelse av samfunnet, er marxistiske og marxistisk inspirert historieforskning sterkt preget av økonomiske forklaringer. Det sentrale analyseverktøy er å studere kampen om kontroll over produksjonsmidlene. Historien forståes ut fra overganger mellom produksjonsformer, klassekamp og myndighetenes forsøk på å presse ut arbeidere for produksjonsoverskudd gjennom skatt.

Ny økonomisk historie Rediger

På 1960-tallet begynte økonomer å anvende økonometri og kontrafaktiske analyser for å regne eksakt betydning av visse økonomiske fenomen. New economic history, også kalt kliometri, ble den rådende form for økonomisk historie i USA. Hovedverk i denne skolen var Robert Fogels "Railroads and American Economic Growth: Essays in Econometric History" som forsøkte å regne ut USAs økonomiske vekst om jernbanen hypotetiske sett ikke hadde blitt oppfunnet.

Chandler-skolen Rediger

Alfred D. Chandler analyserte innovasjon i bedrifters organisering. Utviklingen av profesjonell ledelse og stab- linjefunksjoner var en forutsetning for veksten. Historikere innen Chandler-skolen legger ofte vekt på organisasjonsteori istedenfor å fokusere på kapital, teknologi eller gründernes liv.

Underdisipliner Rediger

Relaterte fagfelt Rediger

Litteratur Rediger

Eksterne lenker Rediger

 Denne historierelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
 Denne økonomirelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.