Arbeidsmarkedsøkonomi

gren innen samfunnsøkonomi

Arbeidsmarkedsøkonomi, på engelsk «labour economics», er en gren innen samfunnsøkonomi som omhandler studiet av arbeidsmarkedet. Faget bygger både på makroøkonomi og mikroøkonomi. I makro behandles sammenhengen mellom arbeidsløshet og lønnsnivå, og hvordan lønnsnivået dannes. En studerer også forskjeller i arbeidsledighet og sysselsetting mellom land. I mikro forsøker en å forklare aktørenes atferd og tilpasning i arbeidsmarkedet, og hvordan summen av aktørenes atferd skaper en markedsløsning.

LitteraturRediger

  • Torp, Hege, Erling Barth og Olav Magnussen (1994). Arbeidsmarkedsøkonomi. Universitetsforlaget. ISBN 9788291348056. 

Eksterne lenkerRediger

ForeningerRediger

TidsskriftRediger