Monetær økonomi

fagområde

Monetær økonomi, også kalt pengeteori eller penge- og kredittlære, er et fagområde i samfunnsøkonomi som analyserer pengers funksjon, herunder pengers verdi, hvordan de oppstår, deres effekt på samarbeidet mellom mennesker og regulering av penger og finansinstitusjoner. Faget er tradisjonelt nært knyttet til makroøkonomi.