Kommunistisk Arbejderparti

Kommunistisk Arbejderparti (KAP) er et tidligere dansk kommunistisk parti. Det ble grunnlagt 22. november 1976[1] med utgangspunkt i organisasjonen Kommunistisk Forbund Marxister Leninister (KFML) som hadde blitt stiftet 15. september 1968.[2] KAP ble oppløst i 1994, og medlemmene ble oppfordret til å gå inn i Enhedslisten.

Kommunistisk Arbejderparti
LandDanmark
Grunnlagt1968
Nedlagt1994
IdeologiMaoisme
Antirevisjonistiske marxist-leninistiske
partier i Norden

Danmark: DKP/ML
Danmark: KAP
Finland: MLG
Færøyene: OF(ml)
Island: EIK(m-l)
Norge: AKP(m-l)
Sverige: KFML

Allerede i 1963 hadde den maoistiske opposisjonsgruppa Kommunistisk Arbejdskreds (KAK) brutt ut av Danmarks Kommunistiske Parti (DKP). En fløy i KAK, ledet av historiker Benito Scocozza (1935-2020) som meldte seg inn i DKP etter Stalins død i 1953,[3] brøt ut av dette i 1965 på grunn av uenigheter om i hvilken grad det i det hele tatt var noe behov for revolusjonær organisering i den vestlige verden, eller om man kun skulle drive solidaritetsarbeid med revolusjonære bevegelser i den tredje verden. En annen kilde til KFML var Venstresocialisterne, som i 1967 hadde brutt ut av Socialistisk Folkeparti. Da trotskistene i løpet av sommeren 1968 utmanøvrerte maoistene i partiet, førte dette til at disse søkte mot Scocozzas krets, og KFML ble dannet.

Allerede fra starten var KFML preget av motsetninger. Særlig spørsmålet om vurderingen av Stalin skapte problemer, og i 1970 var KFML redusert til en studiekrets i København. Partibyggingsprosessen ble dermed satt tilbake. Frem mot 1975, blant annet gjennom arbeidet mot dansk medlemskap i EEC og gjennom arbeidet i fagbevegelsen, klarte imidlertid KFML å komme ut som den dominerende anti-revisjonistiske organisasjonen i Danmark, og i 1976 ble partiet grunnlagt.

Politisk inntok KAP de samme standpunktene som andre vestlige maoistpartier, med støtte til Kina og Albania, vektlegging av å radikalisere fagbevegelsen, bygging av allianser innenfor arbeiderklassen osv. I forbindelse med bruddet mellom Albania og Kina forlot Albania-tilhengerne partiet i to omganger, noe som i sin tur skulle føre til dannelsen av Danmarks Kommunistiske Parti/Marxister-Leninister. Disse hadde også kritisert KAPs analyse av klassene i Danmark, som tilsa at alle lønnsarbeidere, ikke bare merverdiproduserende arbeidere, tilhørte arbeiderklassen. Rundt 1979 hadde partiet omkring 1.000 medlemmer. De oppnådde likevel kun 13 000 stemmer ved valget. Ved valget i 1981 fikk de rundt 4000 stemmer.

Rundt 1980 begynte KAP en utvikling der de begynte å løsrive seg fra de kinesiske standpunktene, noe som skapte uenigheter i og problemer for partiorganisasjonen, og i løpet av 1980-tallet gikk medlemstallet ned fra omkring 1.000 til 100. Da Enhedslisten ble grunnlagt i 1989, var KAP opprinnelig positivt innstilt til å delta, men DKP, som var en av initativtakerne, la ned veto mot dette. Da imidlertid Enhedslisten åpnet for individuelt medlemskap i 1991, gikk de fleste av KAPs medlemmer inn, og det tok ikke lang tid før det meste av aktiviteten deres ble lagt hit. KAP så dermed ikke lenger behovet for en egen organisasjon, og den ble oppløst i november 1994.

Partiledere rediger

Referanser rediger