Allianse er en avtale mellom land, forretningspartnere, grupper av personer eller enkeltindivider, hvor avtalen skal være til gjensidig nytte for alle avtalepartnere. Allianser kan anses som en variant av konføderasjoner.

  • En militærallianse er en avtale mellom to eller flere land om gjensidig støtte i tilfelle krig. Eksempler på slike allianser er NATO og Warszawapakten.
  • En politisk allianse er en avtale mellom flere politiske partier hvor man går sammen for å nå spesifikke politiske mål.
  • En forretningsallianse kan være motivert av kostnadsreduksjoner og/eller økt kundeservice. Det mest kjente eksemplet på slike allianser er antakelig allianser mellom flyselskap (for eksempel Star Alliance, One World og Skyteam).

¨