Allianse

koalisjon for å sikre felles interesser

Allianse er en avtale mellom land, forretningspartnere, grupper av personer eller enkeltindivider, hvor avtalen skal være til gjensidig nytte for alle avtalepartnere. Allianser kan anses som en variant av konføderasjoner.

  • En militærallianse er en avtale mellom to eller flere land om gjensidig støtte i tilfelle krig. Eksempler på slike allianser er NATO og Warszawapakten.
  • En politisk allianse er en avtale mellom flere politiske partier hvor man går sammen for å nå spesifikke politiske mål.
  • En forretningsallianse kan være motivert av kostnadsreduksjoner og/eller økt kundeservice. Det mest kjente eksemplet på slike allianser er antakelig allianser mellom flyselskap (for eksempel Star Alliance, One World og Skyteam).

¨