Danmarks Kommunistiske Parti/Marxister-Leninister

Danmarks Kommunistiske Parti/Marxister-Leninister (DKP/ML) var et dansk kommunistisk parti. Partiet ble grunnlagt 31. desember 1978 av krefter som hadde forsvunnet ut av Kommunistisk Arbejderparti fordi de valgte å støtte Albania i forbindelse med bruddet med Kina. Partiet ga fra 1982 ut Dagbladet Arbejderen, som fortsatt eksisterer, og avisa var helt sentral i oppbyggingen av partiet. Formann fra 1978 til 1997 var Klaus Riis, han ble etterfulgt av Jørgen Petersen som var partiformann frem til partiet i 2006 gikk inn i det nystiftede Kommunistisk Parti som i dag også er utgiver av Arbejderen. Partiet stilte til valg i 1984 og 1987 under navnet Marxistisk-Leninistisk Parti, men fikk under 1 000 stemmer begge ganger.

Danmarks Kommunistiske Parti/Marxister-Leninister
LandDanmark
Grunnlagt1978
IdeologiMarxisme-leninisme
Antirevisjonistiske marxist-leninistiske
partier i Norden

Danmark: DKP/ML
Danmark: KAP
Finland: MLG
Færøyene: OF(ml)
Island: EIK(m-l)
Norge: AKP(m-l)
Sverige: KFML

Med bakgrunn i sin sterke støtte til Albania og også til Sovjetunionen under Josef Stalin, samt sin sterke indre disiplin, fikk partiet av sine motstandere betegnelsen «munkemarxister». Samtidig var DKP/ML et av få partier på dansk ytre venstre fløy som vokste i løpet av 1980-tallet.

Ramiz Alias fall i Albania i 1992 skapte imidlertid en teoretisk krise i partiet, men i stedet for å gå i oppløsning slik flere av deres søsterpartier gjorde betydde dette starten på en politisk nyorientering. Internasjonalt betydde dette støtte til land de ikke hadde støttet før, som Cuba, Nord-Korea og Vietnam. Innenfor det faglige arbeidet ble strategien endret til fordel for økt samarbeid med andre venstreopposisjonelle krefter. Dette ga seg også uttrykk i en ny linje for Dagbladet Arbejderen, som nå forsøkte å favne bredere. Det ble også innledet forsøk på enhetsarbeid med andre revolusjonære partier, dog på et annet grunnlag enn det som skulle utkrystallisere seg i Enhedslisten. Ideologisk var utarbeidelsen av Program for et socialistisk Danmark sentralt.

Denne nyorienteringen skapte imidlertid spenninger internt, og i 1997, kort tid etter at han var gått av som partiformann, ble Klaus Riis og to av hans politisk nærmeste ekskludert for fraksjonsvirksomhet. Disse fikk med seg partiavdelingen i Odense og en rekke medlemmer i København og startet Foreningen Oktober, som senere ble til Arbejderpartiet Kommunisterne, som i dag i stor grad opprettholder DKP/MLs politikk fra 1980-tallet. På denne tiden fikk også det kommunistiske samlingsarbeidet større betydning. Etter å ha ført forhandlinger med både Fælles Kurs og Danmarks Kommunistiske Parti ble samlingsforhandlingene til slutt begrenset til DKP/ML og Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD). Da dette også strandet gikk imidlertid et mindretall i KPiD ut og startet Kommunistisk Samling. I desember 2006 gikk disse sammen med DKP/ML i Kommunistisk Parti.

DKP/ML har blant annet lagt stor vekt på arbeidet mot EU, og har vært en av drivkreftene i Folkebevægelsen mod EU og blant annet hatt personer i støtteapparatet rundt bevegelsens representanter i Europaparlamentet. Partiet hadde også bokhandler/butikker i flere byer, hvorav Arbejderens Bogbutik i København og Café Oskar i Århus er ført videre til Kommunistisk Parti. Anisette og Thomas Koppel fra Savage Rose var i en årrekke medlemmer av DKP/ML.

Referanser rediger