Solidaritetspartiet

Solidaritetspartiet er et tidligere svensk politisk parti som opprinnelig var kommunistisk, men som endte opp som et sosialdemokratisk parti.

Solidaritetspartiet
LandSverige
Offisielt navnKommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna
Grunnlagt1967
IdeologiMarxisme-leninisme
KFML-pressekonferanse ved opprettelsen i 1967. Bo Gustafsson (til venstre), Nils Holmberg og Frank Baude presenterer den nye organisasjonen.

Partiet oppsto opprinnelig som en utbrytergruppe fra Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) i 1967, et brudd som var utløst av at partiet endret navn til Vänsterpartiet Kommunisterna, men som var resultatet av en langvarig strid mellom partiledelsen og en pro-kinesisk venstreopposisjon under ledelse av Nils Holmberg. Disse grunnla sammen med deler av Clarté-bevegelsen og restene av Sveriges Kommunistiska Arbetareförbund i 1967 Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna (KFML) som en partibyggende organisasjon.

En betydelig splittelse fant sted i 1970 da KFML(r) ble grunnlagt av elementer som la større vekt på arbeiderklassens egenorganisering, men i 1973 ble organisasjonen omgjort til Sveriges Kommunistiska Parti, et navn som var blitt ledig i og med det gamle SKPs navneskifte.

På partikongressen i 1976 ble et mindretall i partiet, med partiformann Bo Gustafsson i spissen, ekskludert. Bakgrunnen var et påstått høyreavvik i forbindelse med at disse gikk inn for et valgsamarbeid med VPK. Flertallet mente imidlertid at VPK og deres støtte til Sovjetunionen gjorde dem farlige i en situasjon som ble omfattet å være preget av en overhengende krigsfare. Å sikre forsvaret av Sverige fikk nå høy prioritet, noe som i sin tur førte til nye linjeskifter. Den nasjonale alliansen måtte sikres, og i forbindelse med lønnsoppgjøret i 1980 gikk SKP bort fra sin tradisjonelle linje med kritikk av LO-ledelsen. På denne tiden gikk en venstrefløy på omkring 15 prosent av partiet ut og dannet Sveriges Kommunistiska Parti (marxister-leninister), som senere skiftet navn til Sveriges Kommunistiska Arbetarparti.

I 1982 støttet SKP Socialdemokraterna ved valget, og kommunisme og maoisme forsvant gradvis fra det politiske grunnlaget. I 1986 ble det fjernet fra programmet, og partiet skiftet navn til Solidaritetspartiet. Tidsskriftet Marxistiskt Forum' hadde blitt lagt ned i 1985. Avisa Gnistan endret i 1986 navn til Solidaritets-Gnistan, og ble til slutt lagt ned i 1989. I 1990 opphørte partiet å eksistere som landsdekkende organisasjon, selv om de frem til 1998 var representert i kommunestyret i Vallentuna.

Partiledere rediger

Antirevisjonistiske marxist-leninistiske
partier i Norden
 

Danmark: DKP/ML
Danmark: KAP
Finland: MLG
Færøyene: OF(ml)
Island: EIK(m-l)
Norge: AKP(m-l)
Sverige: KFML

Referanser rediger