Solidaritetspartiet

KFML-pressekonferanse ved opprettelsen i 1967. Bo Gustafsson (til venstre), Nils Holmberg og Frank Baude presenterer den nye organisasjonen.

Solidaritetspartiet er et tidligere svensk politisk parti som opprinnelig var kommunistisk, men som endte opp som et sosialdemokratisk parti.

Partiet oppsto opprinnelig som en utbrytergruppe fra Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) i 1967, et brudd som var utløst av at partiet endret navn til Vänsterpartiet Kommunisterna, men som var resultatet av en langvarig strid mellom partiledelsen og en pro-kinesisk venstreopposisjon under ledelse av Nils Holmberg. Disse grunnla sammen med deler av Clarté-bevegelsen og restene av Sveriges Kommunistiska Arbetareförbund i 1967 Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna (KFML) som en partibyggende organisasjon.

En betydelig splittelse fant sted i 1970 da KFML(r) ble grunnlagt av elementer som la større vekt på arbeiderklassens egenorganisering, men i 1973 ble organisasjonen omgjort til Sveriges Kommunistiska Parti, et navn som var blitt ledig i og med det gamle SKPs navneskifte.

På partikongressen i 1976 ble et mindretall i partiet, med partiformann Bo Gustafsson i spissen, ekskludert. Bakgrunnen var et påstått høyreavvik i forbindelse med at disse gikk inn for et valgsamarbeid med VPK. Flertallet mente imidlertid at VPK og deres støtte til Sovjetunionen gjorde dem farlige i en situasjon som ble omfattet å være preget av en overhengende krigsfare. Å sikre forsvaret av Sverige fikk nå høy prioritet, noe som i sin tur førte til nye linjeskifter. Den nasjonale alliansen måtte sikres, og i forbindelse med lønnsoppgjøret i 1980 gikk SKP bort fra sin tradisjonelle linje med kritikk av LO-ledelsen. På denne tiden gikk en venstrefløy på omkring 15 prosent av partiet ut og dannet Sveriges Kommunistiska Parti (marxister-leninister), som senere skiftet navn til Sveriges Kommunistiska Arbetarparti.

I 1982 støttet SKP Socialdemokraterna ved valget, og kommunisme og maoisme forsvant gradvis fra det politiske grunnlaget. I 1986 ble det fjernet fra programmet, og partiet skiftet navn til Solidaritetspartiet. Tidsskriftet Marxistiskt Forum' hadde blitt lagt ned i 1985. Avisa Gnistan endret i 1986 navn til Solidaritets-Gnistan, og ble til slutt lagt ned i 1989. I 1990 opphørte partiet å eksistere som landsdekkende organisasjon, selv om de frem til 1998 var representert i kommunestyret i Vallentuna.

PartiledereRediger

Antirevisjonistiske marxist-leninistiske
partier i Norden

Danmark: DKP/ML
Danmark: KAP
Finland: MLG
Færøyene: OF(ml)
Island: EIK(m-l)
Norge: AKP(m-l)
Sverige: KFML