Gnistan

svensk venstreside-avis

Gnistan eller ML-Gnistan var en svensk venstreside-avis som kom ut fra 1967 til 1989, i de fleste årene som ukeavis. Den ble utgitt av Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (KFML), en organisasjon som siden byttet navn til Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) – og enda senere til Solidaritetspartiet.

Gnistan
LandSverige
TypeUkeavis
FormatTabloidformat
Grunnlagt1967
Nedlagt1989
SpråkSvensk
Politisk posisjonSosialistisk

Gnistan tjente som et svensk forbilde da den norske ml-bevegelsen etablerte avisen Klassekampen i 1969.[1][2]

Historie rediger

Etablert som månedsavis rediger

Gnistan ble startet i 1967 blant folk i opposisjon i det gamle SKP, senere kalt Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK). Initiativet ble tatt av en gruppe rundt Nils Holmberg. I 1965 hadde Holmberg startet det mer teoretiske tidsskriftet Marxistisk Forum. Nå ville man lage noe avispreget, et nytt «regelbundet - helst en gång i veckan - utkommande informations- och propagandaorgan, som kompletterar MF».[3]

Første nummer av Gnistan kom i april 1967, og var en enkel stensilert trykksak i folioformat.[4] Opplaget var beskjedne 500 eks.[5] Da KFML ble dannet midtsommers samme år ble Gnistan det nye forbundets sentrale organ. Den ble snart en månedlig, offsettrykt avis, og opplaget økte raskt. I mai 1968 ble månedsavisen trykket i 7500 eksemplarer, våren 1970 i 14 000.[6]

I 1970 ble KFML splittet, da en gruppe med tyngdepunkt i Göteborg forlot organisasjonen, dannet KFML(r) og startet sin egen avis Proletären. Dette rammet Gnistan hardt, siden trykkeriet og hele apparatet rundt avisen var lokalisert til Göteborg. Splittelsen førte også til et kort opphold i utgivelsen av Gnistan.[7]

Planer om dagsavis rediger

Ved årsskiftet 1971-72 flyttet Gnistan fra Göteborg til Stockholm. Den gikk over til tabloidformat, og ble fra 1972 ukeavis. I september dette året var opplaget 13 000, i mai 1975 15 000.[6]

Avisen la vekt på å mobilisere lesere og medlemmer i utgiverorganisasjonen til å skrive, og midt på 70-tallet hadde Gnistan lokale korrespondenter på 34 ulike plasser i Sverige, enkelte steder organisert som små lokale redaksjoner.[8]

I 1976 nådde Gnistan et opplag på 17 000. Den hadde mer enn 6000 faste abonnenter, ble solgt på gater og torg og distribuert i svenske Pressbyrån (ala norske Narvesen). Da ble avisen også utgitt i finskspråklig versjon, Kipinä, tolv ganger i året.[9] På denne tiden hadde SKP ambisjoner om å gjøre Gnistan til dagsavis.[10]

Nedturen rediger

Fire år senere måtte SKP oppsummere splid og motgang for organisasjonen og avisen: I 1980 hadde antallet abonnenter falt til om lag 4000, og løssalget til 3000.[11] Kampanjen for å gjøre Gnistan til dagsavis ble nå karakterisert som ønsketenking; basert på «ett stort mått av subjektivism».[12] I 1984 var antallet abonnenter falt til 2000. Fallet i løssalget var enda mer dramatisk.[11]

I 1986 skiftet SKP navn til Solidaritetspartiet, og vedtok et partiprogram uten bindinger til noen kommunistisk tradisjon: «ML» ble kuttet fra navnet til avisen, som ble omdøpt til Solidaritets-Gnistan. De siste årene den kom ut ble den publisert bare hver tredje uke, og da den til slutt ble lagt ned ved utgangen av 1989 ble abonnentene tilbudt å få tilbake sine utestående penger.[9]

Redaktører rediger

 
Gnistans første redaktør Nils Holmberg

Referanser rediger

 1. ^ ”Avisa Klassekampen blei planlagt [..] Inspirasjonen til hva slags avis vi skulle ha, var henta fra Gnistan i Sverige”. Sitat fra Pål Steigan, gjengitt fra boka Rødt. På barrikadene for AKP og RV. Erling Folkvord. Forlaget Millennium (1998) ISBN 82-517-8931-1
 2. ^ "De svenske m-l-erne hadde mye av det vi bare drømte om [..] de hadde Gnistan [..]". Fra boka På den himmelske freds plass. Pål Steigan Aschehoug forlag (1985) ISBN 82-03-15179-5
 3. ^ Fra opprop i Gnistan nr 1 1967
 4. ^ Intervju med Nils Holmberg i boka Avspark! - tio år med Gnistan, Oktoberförlaget 1977 ISBN 91-7242-117-7
 5. ^ Gnistan - ditt vapen mot stat och kapital. Hefte fra Gnistan. Oktoberförlaget (1977) ISBN 91-7242-100-2
 6. ^ a b ABC om den kommunistiska pressen, side 20. Stensil utgitt av Gnistan, Stockholm 1975
 7. ^ Frank Baude: Mot strömmen - om 30 år i svensk vänsterpolitikk, KPML(r) (2000) ISBN 91 7384 052 1
 8. ^ ABC i röd journalistik. Handbok för Gnistans lokalkorrespondenter. Udatert, hefte utgitt av Gnistans redaksjon, Stockholm.
 9. ^ a b Lars Åke Augustsson & Stig Hansén: Maoisterna. Ordfront förlag, Sverige (1997) ISBN 91-7324-544-5
 10. ^ SKP: Dokument från Sveriges Kommunistiska Partis andra kongress. Side 60. Ordfront förlag, Stockholm, Sverige (1976) ISBN 91-7242-076-6
 11. ^ a b Partiets arbete 1980-84, fra utkast till Politisk rapport 1980-84 i SKPs blad PartiArbete, mai 1984
 12. ^ SKP: Partistyrelsens politiska rapport til SKPs 3:e kongress 1980. Oktober stensilservice ab, Stockholm, Sverige (1981)