Ukeavis

avis som utgis en eller to ganger i uken

En ukeavis er en avis som kommer ut en dag i uken. Ukeblader kommer også ut en gang i uken, men en skiller gjerne mellom ukeblader og ukeaviser, dels ved ulik papirkvalitet, dels ved at ukeavisen er mer nyhetsorientert enn ukebladet. Ukeblader har et innhold som henvender seg til et bredt publikum med et mer underholdende og almenopplysende innhold (for eksempel Allers, Hjemmet og Norsk Ukeblad), mens ukeaviser gjerne retter seg mot en smalere nisje med større nyhets- og kommentarpreg (for eksempel Dag og Tid, Morgenbladet, Bondebladet, Friheten og Utrop). Ukeaviser er typisk kvalitetsaviser med vesentlig større vekt på kommentar- og kulturstoff enn dagsaviser.