Kommunistisk Arbeiderforbund

KA

Kommunistisk Arbeiderforbund (KA) var en marxist-leninistisk, men også en stalinistisk partiforberedende organisasjon som var aktiv fra 1972 til 2006.

KA ga ut tidsskriftet Røde Fane og seinere avisen Den røde Arbeideren.

Forbundet hadde en stund egen ungdomsorganisasjon, Marxist-Leninistisk Ungdom. MLU ga ut publikasjonen Ungkommunisten.

HistorieRediger

KA ble etablert i oktober 1972. Det hadde sin bakgrunn i en opposisjon i NKP som først fikk sitt organisatoriske uttrykk i gruppen Marxist-Leninistisk Front (MLF) i mai 1970, som brøt med NKP i 1971. MLF samarbeidet først med SUF/MLG, blant annet i forbindelse med Austad-streiken i 1971, men samarbeidet havarerte i 1972 og KA ble dannet. Et ikke ubetydelig mindretall av MLF-medlemmene, blant disse AKMED-lederen Georg Vaagen, valgte å bryte ut og støtte MLG. Den viktigste grunnen til splittelsen mellom MLG/SUF og MLF var standpunktet om kommunistpartiet. MLF mente at et kommunistisk parti må ha sin sosiale basis i arbeiderklassen og være basert på grundig skolering. Hva SUF/MLG sto for ble synliggjort gjennom stiftelsen av AKP i 1973.

Ved dannelsen hevdet KA at de lå til venstre for MLG (og senere MLGs etterfølger AKP(m-l)) og SUF (m-l).[1] Ifølge Pax Leksikon var motsetninger innenfor Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid (AKMED) «en medvirkende grunn - om ikke det formelle grunnlaget» til bruddet. KA holdt fast ved AKMEDs første plattform. KA mente at kampen mot EEC måtte føres på grunnlag av arbeidernes klasseinteresser, og ikke underordne seg "nasjonale" hensyn, dvs. borgerskapet. Da AKMEDs plattform ble endret - og AKMED startet konkurransen med Folkebevegelsen om hvem som var mest nasjonalistisk, var bruddet en realitet. Jfr. parolen Nei til salg av Norge!

Egil Engeland var formann i KA fra starten av, men Kjell Hovden var den reelle lederen – en klassisk arbeider-intellektuell med bakgrunn som fagforeningsmann, kjent leder av NORGAS-streiken og teoretisk skolert. Hovden var lenge SUF-vennlig, men ble senere motstander av SUF(m-l) og MLG/AKP(m-l). Hovdens kongstanke var at et kommunistisk parti måtte ha sin sosiale basis i arbeiderklassen og være basert på grundig skolering.

I 1973 ble det etablert et samarbeid mellom KA og Kommunistisk Universitetslag (KUL), en gruppe konsentrert rundt Filosofisk institutt på Universitetet i Oslo, med den senere historikeren Harald Berntsen som formann. Grunnlaget for KUL var i likhet med KA en venstreopposisjon til AKP(m-l). Berntsen ble senere valgt til formann i KA[2].

På slutten av 1970-tallet gav KA ut heftet «AKP i norsk politikk».

Etter bruddet mellom Kina og Albania i 1978 støttet det stalinistiske KA den politiske linja til Arbeidets parti i Albania. KAs stalinisme førte til brudd med KUL, som var kritisk til Stalin. Noe fundamentalt oppgjør med maoismen kom det imidlertid ikke til i KA. Dette var avgjørende årsak til at en gruppe ideologisk skolerte ungdommer brøt ut og dannet den proalbanske organisasjonen Marxist-leninistisk forbund.

I 1978 var KA/KUL en reell utfordrer til AKP-gruppen. KAs avis, Den røde Arbeideren, utkom hver 14. dag. KA samlet 240 deltakere i eget 1. mai tog i Oslo 1978, Proletarisk 1.mai, støttet av KUL, EPLF (Eritrean People's Liberation Front) og PAU (Palestinske Arbeiderunion). KA/KUL støttet aktivt den palestinske  frigjøringsbevegelsen PFLP og var drivkraften i Eritreafronten, som støttet EPLF. KUL var etablert på alle universitetene og i Oslo stilte KUL til valg i DNS.

Og så sprakk det hele på KAs landsmøte i 1980, en splittelse som ingen utenforstående forsto - bortsett fra at det hadde sammenheng med at KA etter bruddet mellom Kina og Albania i 1978 støttet den politiske linja til Arbeidets Parti i Albania. Etter at KA ble splittet i 1980 opphørte det som en gang var KA/KUL som en politisk bevegelse av betydning.

Tidsskriftet Røde Fane ble utgitt av KA. Publikasjonen må ikke forveksles med AKP(m-l)s tidsskrift med samme navn – et tidsskriftnavn kritikere mener at AKP «stjal» for å kunne vise til politiske røtter innen venstrefløyen i NKP. AKPs Røde Fane ble av KA stemplet som et pirat-tidsskrift og foraktelig omtalt som «svartefana». KA utga også kulturtidsskriftet Arbeider Revy.

Den gamle motdagisten Liz Dediken sluttet seg til KA på sine eldre dager. Etter at hun døde, viste det seg at hun hadde testamentert hele sin eiendom til KA. Dette inkluderte blant annet en bygård (Thorvald Meyers gate 15 i Oslo), som hun hadde arvet fra sin far. Bygården inneholdt et lite trykkeri der KA kunne trykke publikasjonene sine, blant annet bladet Den røde Arbeideren som var på gata hver 1. mai fram til 2005. Torbjørn Hystad var redaktør de siste åra avisa kom ut. I 2006 var avisa bare tilgjengelig i nettutgave.

Våren 2006 ble det kunngjort på organisasjonens hjemmeside at Kommunistisk Arbeiderforbund (KA) oppløses og Den røde Arbeideren legges ned.

ReferanserRediger

  1. ^ HE (29. september 1973). «Nytt maoist-parti vil nå bli stiftet». Aftenposten. 
  2. ^ Aftenposten, 9. februar 1978

Eksterne lenkerRediger