Gnisten var et norsk kvinnetidsskrift som utkom fra mars 1925 til april 1930. Det ble utgitt av Norges Kommunistiske Parti.

Initiativet til bladet ble tatt på partiets første kvinnekonferanse i mai 1924, et halvt år etter partistiftelsen. Etter en del uenighet ble det vedtatt et forslag fra Jeanette Olsen, der man oppfordret kvinneutvalgene til å starte en pengeinnsamling «for oprettelsen av en kvinneavis for partiet».

Første nummer kom året etter. Det var et månedlig tidsskrift. Opplaget nådde etter hvert rundt 3000 eksemplarer. I NKPs bladflora skilte Gnisten seg ut, både ved at det var relativt lettlest og ved at det lenge maktet å opprettholde sitt opplag i en tid da partiet møtte motgang.[1]

Fram til 1928 var Jeanette Olsen redaktør. Hun hadde erfaring fra flere redaktøroppgaver i DNA-pressen før partisplittelsen i 1923,[2] og klarte tross bladets stramme økonomi å sikre stabil utgivelse i sin redaktørtid. Hun forlot imidlertid både NKP og redaktørjobben i 1928. Deretter ble bladet redigert av en komite med Dagmar Eilert som ansvarlig.[3] De siste par årene kom bladet mer uregelmessig.

ReferanserRediger

  1. ^ Side 172 - 173. Einhart Lorenz: Det er ingen sak å få partiet lite. NKP 1923–1931, Pax, Oslo (1983) ISBN 82-530-1255-1
  2. ^ Side 294. Einhart Lorenz: Det er ingen sak å få partiet lite. NKP 1923–1931, Pax, Oslo (1983) ISBN 82-530-1255-1
  3. ^ Side 89. Einhart Lorenz: NKPs presse i 1920-årene, Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie 1/1979. Pax, Oslo ISBN 82-530-0957-7