Gnisten (NKP)

Gnisten var et norsk kvinnetidsskrift som utkom fra mars 1925 til april 1930. Det ble utgitt av Norges Kommunistiske Parti.

Initiativet til bladet ble tatt på partiets første kvinnekonferanse i mai 1924, et halvt år etter partistiftelsen. Etter en del uenighet ble det vedtatt et forslag fra Jeanette Olsen, der man oppfordret kvinneutvalgene til å starte en pengeinnsamling «for oprettelsen av en kvinneavis for partiet».

Første nummer kom året etter. Det var et månedlig tidsskrift. Opplaget nådde etter hvert rundt 3000 eksemplarer. I NKPs bladflora skilte Gnisten seg ut, både ved at det var relativt lettlest og ved at det lenge maktet å opprettholde sitt opplag i en tid da partiet møtte motgang.[1]

Fram til 1928 var Jeanette Olsen redaktør. Hun hadde erfaring fra flere redaktøroppgaver i DNA-pressen før partisplittelsen i 1923,[2] og klarte tross bladets stramme økonomi å sikre stabil utgivelse i sin redaktørtid. Hun forlot imidlertid både NKP og redaktørjobben i 1928. Deretter ble bladet redigert av en komite med Dagmar Eilert som ansvarlig.[3] De siste par årene kom bladet mer uregelmessig.

ReferanserRediger

  1. ^ Side 172 - 173. Einhart Lorenz: Det er ingen sak å få partiet lite. NKP 1923–1931, Pax, Oslo (1983) ISBN 82-530-1255-1
  2. ^ Side 294. Einhart Lorenz: Det er ingen sak å få partiet lite. NKP 1923–1931, Pax, Oslo (1983) ISBN 82-530-1255-1
  3. ^ Side 89. Einhart Lorenz: NKPs presse i 1920-årene, Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie 1/1979. Pax, Oslo ISBN 82-530-0957-7