NORGAS-streiken

NORGAS-streiken var en «ulovlig» eller «vill» streik ved NORGAS i Oslo i 1970. Streiken ble iverksatt 6. april 1970 på grunn av misnøye med tariffoverenskomsten mellom LO og Norsk Arbeidsgiverforening og var dermed også en streik som var rettet mot fagbevegelsen. Leder for streiken var Kjell Hovden.

Streiken ble straks erklært ulovlig av Leif Andresen, formann for arbeidernes egen fagforening Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund, og 14. april ble den kjent ulovlig av Arbeidsretten. Arbeiderne nektet imidlertid å gå tilbake til arbeidet, en handling som ble fordømt av en samlet norsk dagspresse. NORGAS, på sin side, truet med oppsigelser, men streiken fortsatte.

20. april ble politiet, for første gang siden annen verdenskrig, satt inn mot streikende arbeidere i Norge.

En gruppe fagforeningsledere ved andre bedrifter, med Ragnar Kalheim i spissen, forsøkte å bidra til å få avsluttet streiken, noe de lyktes med 22. april, da fagforeningslederne ved NORGAS skrev under på å forholde seg til tariffavtalene fremover. 27. april ble konflikten endelig løst ved at NORGAS gikk med på en lønnsøkning på 80 øre timen.

NORGAS-streiken var en første av de ville streikene som fant sted i Norge på 1970-tallet. Den var klart inspirert av Kirunastreiken i Sverige året før, og ble fremstilt som et ekstremisforetakende i og med at flere medlemmer av ulike marxist-leninistiske grupper var aktive i forhold til streiken, Kjell Hovden inkludert. Samtidig ble den et forbilde for flere streiker i Norge i årene som kom, deriblant Sporveisstreiken i Oslo senere samme år.

Eksterne lenkerRediger