Marxist-leninistisk forbund

Marxist-leninistisk forbund var en pro-albansk, partiforberedende organisasjon som eksisterte på begynnelsen av 1980-tallet. De sentrale aktivistene var ungdommer som tidligere hadde vært med i Kommunistisk Arbeiderforbund. Marxist-leninistisk forbund drev bokhandelen Arbeideren der det blant annet ble solgt skrifter av den marxistist-leninistiske teoretikeren og albanske diktatoren Enver Hoxha.

Marxist-leninistisk forbund ble i likhet med andre grupperinger på venstresida utsatt for omfattende overvåkning. Dette er blant annet dokumentert av Lundkommisjonen. I Overvåkningssentralens notat fra 1984 omtales Norsk-albansk Vennskapssamband som en frontorganisasjon for Marxist-leninistisk forbund.

Marxist-leninistisk forbund gav ut tidsskriftet Arbeideren. Organisasjonen gikk i oppløsning på midten av 1980-tallet, men gjenoppstod seinere som redaksjonskollektivet Revolusjon.