ML-gruppa Revolusjon

ML-gruppa Revolusjon ble opprettet i 1987. Først som et redaksjonskollektiv, siden som en organisasjon som arbeidet for å gjenreise et marxist-leninistisk kommunistparti i Norge, uten det de kaller «fremmede ideologiske tilsetninger».

ML-gruppa Revolusjon har siden mai 1987 utgitt tidsskriftet Revolusjon. Fra 2007 har Kommunistisk plattform stått som utgiver.

Historie rediger

Den opprinnelige kjernen i ML-gruppa Revolusjon hadde sin bakgrunn fra Rød Ungdom og Kommunistisk Arbeiderforbund på 70-tallet. Kommunistisk Arbeiderforbund ble ledet av Kjell Hovden og bestod opprinnelig av utbrytere fra Norges Kommunistiske Parti (NKP) som støttet det marxist-leninistiske Arbeidets Parti i Albania. Kommunistisk Arbeiderforbund ble imidlertid rammet av en rekke splittelser, og aktivistene som senere er kjent fra ML-gruppa Revolusjon brøt etter en tid ut og dannet Marxist-leninistisk forbund. Marxist-leninistisk forbund utga fra 1981 til 1986 månedsavisa Arbeideren. Arvtakeren ML-gruppa Revolusjon ble dannet i 1987 som et redaksjonskollektiv. På det første ordinære årsmøtet våren 1998, ble gruppa reorganisert etter marxist-leninistiske prinsipper. Gjennom Kommunistisk Forum forsøkte organisasjonen også en periode å drive frem en enhet mellom kommunister av ulikt slag, først og fremst da NKP og Arbeidernes Kommunistparti (AKP).

Ved valg støttet ML-gruppa Revolusjon lenge opp om Rød Valgallianse (RV). Kjente RV-ere fra Revolusjon inkluderer blant annet Kristine Mollø-Christensen som i en periode var medlem av partiets arbeidsutvalg. Aktivistene fra Revolusjon argumenterte for Rød Valgallianse som en revolusjonær venstrefront der ulike grupperinger og fraksjoner kunne delta på like fot. Revolusjon var i mot trotskistisk innflytelse og det de oppfattet som en høyredreining av Rød Valgallianse mot slutten av 1990-årene, og planen om å skape et nytt venstrereformistisk parti ved å slå sammen RV og AKP – det som i 2007 ble partiet Rødt.

ML-gruppa Revolusjon var sammen med Norges Kommunistiske Studentforbund (NKS) og tidligere medlemmer av AKP en drivkraft i å opprette Kommunistisk plattform – marxist-leninistene (KPML) samtidig med nedleggelsen av AKP, og drev etter 2007 utadrettet virksomhet gjennom KPML. ML-gruppa Revolusjon hadde aktivister og tillitsvalgte innenfor fagbevegelsen (LO), i Nei til EU og Komiteen for et fritt Irak. En av de som var med på å stifte organisasjonen, Svein Borgen, døde i 2012.[1]

ML-gruppa Revolusjon ble nedlagt i 2013, all informasjon om gruppa er fjernet fra deres nettsted.[2]

Internasjonale forbindelser rediger

ML-gruppa Revolusjon var fra 1996 medlem av Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO), med medlemspartier over hele verden. Organisasjonen har også bidratt med flere artikler til det internasjonale tidsskriftet Unity & Struggle.

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ «En stø kamerat har gått bort». revolusjon.no. 18. juni 2012. 
  2. ^ http://www.revolusjon.no/ Arkivert 7. august 2014 hos Wayback Machine.

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata