Åpne hovedmenyen

En partiforberedende organisasjon, også kalt partibyggende organisasjon, er en organisasjon som har som formål å danne et politisk parti. En partiforberedende organisasjon har ofte et omfattende program, og skiller seg først og fremst fra et politisk parti ved at dets medlemmer anser at det ikke er sterkt nok til å kunne kalles et parti. Følgelig er hovedoppgavene til en partiforberedende organisasjon å bygge en base av medlemmer og utvikle politikk for et parti.

Partiforberedende organisasjoner er særlig fremtredende på den norske venstresida. I Norge i dag regner både Kommunistisk Plattform og Tjen folket seg som partiforberedende organisasjoner.