Kommunefugl

Mange kommuner har valgt sin kommuneblomst og fylker har valgt fylkesblomst. Men det er kun et fåtalls kommuner og fylker som har valgt egen kommunefugl eller fylkesfugl.

Rogaland
Trøndelag
Nordland