Karl Marx-ordenen

høyeste fortjenesteorden i DDR

Karl Marx-ordenen var den viktigste ordenen i DDR (Øst-Tyskland). Ordenen ble grunnlagt 5. mai 1953 på 135-årsdagen for Karl Marx' fødsel etter anbefaling av Ministerrat i DDR. Karl Marx-ordenen hadde én klasse. Den ble gitt til individer, foretak, organisasjoner og militære grupper for eksepsjonell fortjeneste i forhold til ideologi, kultur, økonomi og annet. Mottager av ordenen fikk også 20 000 østtyske mark. Borgere fra andre land kunne også bli tildelt ordenen.

Karl Marx-ordenen
Basisdata
Land:Øst-Tysklands flagg DDR
Innført:5. mai 1953
Tekniske data
Rangering

Ordenstegnet besto av en rødemaljert femtagget stjerne i gull. I midtmedaljongen fantes et relieffportrett av Karl Marx. Stjernen var lagt på en eikekrans. Ordenstegnet var opphengt i et rødt bånd.

Utdelingen av Karl Marx-ordenen opphørte da DDR ble innlemmet i Forbundsrepublikken Tyskland og dermed sluttet å eksistere høsten 1990.

Mottagere av ordenen

rediger