Ingvild Øye

Ingvild Øye (født 26. august 1945 i Volda), professor i middelalderarkeologi ved Universitetet i Bergen siden 1994. Hun ble Cand.philol. 1971 og dr.philos i 1988 samme sted. NAVF-stipendiat i 1973, vit.ass ved Historisk Museum, Universitetet i Bergen 1973-79, museumslektor/amanuensis ved Bryggens Museum 1979-84, førsteamanuneinsis/styrer sst. 1984-88, museumsdirektør fra 1988, fra 1989 også med ansvar for nasjonalmonumentene Håkonshallen og Rosenkrantztårnet – en stilling hun fortsatte å ivareta i det nyopprettede professoratet i middelalderarkeologi til 1998.

Ingvild Øye
Født26. august 1945Rediger på Wikidata (75 år)
VoldaRediger på Wikidata
Beskjeftigelse Arkeolog, professorRediger på Wikidata
Embete MuseumsdirektørRediger på Wikidata
Nasjonalitet NorgeRediger på Wikidata
FagområdeMiddelalderarkeologi
ArbeidsstedUniversitetet i Bergen
Stilling(er)Professor

Som middelalderarkeolog har Øye arbeidet i skjæringsfeltet mellom arkeologi og historie, og har utgitt bøker og artikler, særlig knyttet til landskap og materiell kultur både i rurale og urbane kontekster. Flere av studiene innlemmer et kjønnsperspektiv. Hun har siden 1994 vært hovedredaktør for serien Bryggen Papers, og har siden 2000 vært medlem av redaksjonen for bokserien The Northern World, North Europe and the Baltic 400-1400 AD, Economies and Cultures, Brill Academic Publishers.

VervRediger

Øye har innehatt en rekke verv innen museumsfeltet, kulturlivet og forskningsadministrasjon. Hun var medlem av Statens museumsråd 1987-90, leder for Norske kunst- og kulturhistoriske museer 1990-92, nestleder for Tilsynskomiteen for Bergenhus 1988-98, medlem av styringsgruppen for Humaniora-utredningen 1983-85, programutvalget for NAVFs program for kultur- og tradisjonsformidlende forskning 1985-87 og leder for Norges forskningsråds program Museumsnettverket 1992-1995. Hun var også leder for programrådet for TV 2 1992-93 og medlem av styret for Festspillene i Bergen 1993-1998.

Hun har vært medlem av Humaniorakomiteen, Norges forskningsråd, humaniora- og samfunnskomiteen 2004-2006 og medlem av styringsgruppen for Kaupang-prosjektet 2001-2006. Hun har i de senere år også vært medlem av styret for Nasjonalbiblioteket (2001–2005) og styret for ABM-utvikling, Statens senter for arkiv, bibliotek og museum (2002–2006). Ved Universitetet i Bergen har hun vært styreleder for Bergen Museum (1995–1998), prodekan for forskning ved Det historisk-filosofiske fakultet (1998–2001) og styrer ved Arkeologisk institutt (2005–2007).

BibliografiRediger