IKO – Kirkelig pedagogisk senter

(Omdirigert fra «IKO»)

IKO – Kirkelig pedagogisk senter er et pedagogisk senter innen Den norske kirke. IKO ble etablert i 1945 som Kristelig Pedagogisk Kontor. Kontoret skiftet i 1948 navn til Institutt for Kristen Oppseding (IKO).

IKO arbeider uten fast offentlig støtte.[trenger referanse] Inntektene kommer i hovedsak gjennom frivillige gaver, kirkeofringer og kurs- og prosjektstøtte.

IKOs formål

rediger

IKOs formål er å

  • arbeide for kristen oppdragelse og undervisning i hjem, kirke og samfunn
  • arbeide for å styrke de kristne verdier i barnehage og skole
  • legge til rette for samarbeid mellom opplærings- og oppdragerinstitusjonene
  • stimulere til pedagogisk innsats på kristen grunn.

Oppgaver

rediger

IKO gir faglig veiledning til lærere, førskolelærere og andre ansatte i barnehagen. Instituttet holder kurs og konferanser, arrangerer verksteder, holder foredrag og utvikler materiell til bruk barnehage og skole, i kirkelig undervisning og i det enkelte hjem. Instituttet gir høringsuttalelser og deltar i den offentlige debatt når det gjelder oppdragelse, verdiformidling og kristendomsundervisning.

Tidsskriftet Prismet

rediger

IKO utgir det religionspedagogiske tidsskriftet Prismet, som ble etablert i 1950. Tidsskriftet henvender seg til alle som er engasjert i pedagogisk arbeid og verdiformidling i skole og barnehage, kirke og organisasjoner.

IKO-Forlaget

rediger

IKO-Forlaget er et aksjeselskap som eies av instituttet. Det utgir materiell for hjem, kirke, skole og barnehage som støtter opp om IKOs målsetting.

Dåpsklubben TRIPP TRAPP

rediger

Dåpsklubben TRIPP TRAPP tilbyr gjennom medlemskap materiell (bøker og musikk) til barn i alderen 0-12 år som hjelp i dåpsopplæringen i hjemmene. Dåpsklubben har ca. 8300 medlemmer. TRIPP TRAPP er en integrert del av IKO-forlaget.

Samarbeidspartnere

rediger

IKO har samarbeidsavtaler med Kirkerådet og Prosjeksekretariatet for trosopplæringsreformen i Den norske kirke, er hovedsamarbeidspartner i Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO), har faglig samarbeidsavtale med Det teologiske menighetsfakultet, Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Staffeldtsgate.

Ledelse

rediger

IKO ledes av et styre på 10 medlemmer. Styreleder er Ludvig Bjerkreim. Direktør er Marianne Uri Øverland.

IKOs øverste myndighet er representantskapet, som består av en representant for Bispemøtet, en representant fra hvert av de 11 bispedømmerådene i Den norske kirke, en representant fra Den Evangelisk Lutherske Frikirke og en representant fra hver av følgende organisasjoner: Det Norske Misjonsselskap, Kristent Pedagogisk Forum, Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, Norges KFUK-KFUM, Norges KFUK-KFUM-speidere, Norges Samemisjon, Normisjon, Søndagsskolen i Norge, Sjømannskirken (Norsk kirke i utlandet), Ung Kirkesang. Kirkerådet og Samisk kirkeråd har en observatør hver i representantskapet.

Ansatte og økonomi

rediger

IKO har 11 ansatte, inkludert IKO-forlaget teller staben 23 ansatte. IKO arbeider uten fast offentlig støtte. Inntektene kommer i hovedsak gjennom frivillige gaver, kirkeofringer og kurs- og prosjektstøtte.

Eksterne lenker

rediger