Samisk kirkeråd

Samisk kirkeråd ble opprettet av Kirkemøtet i Den norske kirke i 1992 for å fremme samisk kirkeliv på lokalt og nasjonalt plan.

Ledere og generalsekretærer i Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd. Fra venstre: Kristine Sandmæl, Sara Ellen Anne Eira, Risten Turi Aleksandersen og Berit Hagen Agøy.

Rådet består av 8 medlemmer og har representanter fra de tre store samiske språkgruppene i Norge. Leder er Sara Ellen Anne Eira og generalsekretær er Risten Turi Aleksandersen. Sekretariatet ligger i Tromsø.[1] Rådet er et kompetanse- og rådgivende organ som skal stimulere til at samisk kirkeliv blir ivaretatt som en nødvendig og likeverdig del av Den norske kirke. Med opprettelsen av Samisk kirkeråd fikk Den norske kirke et representativt organ for samisk kirkeliv.

ReferanserRediger

  1. ^ Kirkens informasjonstjeneste (13. april 2016). Samisk kirkeråd flyttes til Tromsø. Oslo.