Bispemøtet er et av Den norske kirkes lovfestede sentralorgan, og består av kirkens 12 biskoper.

Biskopene samlet til møte i mars 2007.

Bispemøtet samles normalt to ganger i året, men kan også holde ekstra møter. Hovedoppgaven er å samordne de enkelte biskopers gjøremål. I saker som berører Den norske kirkes lære gir Bispemøtet uttalelse til Kirkemøtet.

Bispemøtets valgte preses («den som sitter foran») var fra oktober 2010 Helga Haugland Byfuglien, biskop i Borg bispedømme. Preses har 1998-2010 vært valgt for fire år og visepreses for to år. Bispemøtet har et arbeidsutvalg som består av preses, visepreses og ett medlem valgt for to år blant de øvrige biskopene. Nyordningen med en tolvte biskop som fast preses trådte i kraft i 2011. Biskop Helga Haugland Byfuglien ble i statsråd 25. mars 2011 utnevnt til den første faste preses i Bispemøtet, og ble innsatt i dette embetet under en festgudstjeneste i Nidarosdomen 2. oktober 2011.[1] Olav Fykse Tveit ble valgt til Byfugliens etterfølger 30. januar 2020.[2]

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger