Hirsholmene er en øygruppe i det nordlige Kattegat, som ligger ca. 6 km nordøst for Frederikshavn på østkanten av den store sandbanken, som strekker seg ca. 8 km ut i havet mellom Jerup og Bangsbo. Høyeste punkt er ca. 6 moh.

Hirsholmene
Hirsholmenes beliggenhet
Hirsholmene
Hirsholmene
Hirsholmenes beliggenhet
Hirsholmene fra Kattegat
Geografi
PlasseringI det nordlige Kattegat, ca. 6 km nordøst for Frederikshavn.
Antall øyer10
Større øyerHirsholm og Græsholm
Areal 0,47 km²
Høyeste punkt6 moh.
Administrasjon
LandDanmark
Demografi
Befolkning4 (per 1. januar 2009)
Posisjon
Kart
Hirsholmene
57°29′08″N 10°37′28″Ø

Historie Rediger

Hirsholmene nevnes i Kong Valdemars jordebok, 1231, uten nærmere opplysninger om befolkning og dyreliv.

Øyene hører til under kronen frem til 1583, da de ble overtatt av rittmester Mourids Clausen Podebusk til Kørup og Lerbæk. Etter dette var eierskapet av øyene forskjellige kjøpmenn og adelsslekter, frem til staten overtok området i 1883, og de ble tilknyttet forsvarsministeriet og senere overdratt til miljøministeriet i 2003.

 • 1593 – ifølge et kongelig brev blir tolleren i Sæby anmodet om å holde øye med den omfangsrike smuglingen som foregår, det trengs penger i statskassen.
 • 1634 – kongelig bevilgning til oppførelse av kirke blir gitt.
 • 1638kirken innvies, (årstallet kan ikke bekreftes).
 • 1644svenskene gjør landgang og bortfører presten Peder Knudstrup.
 • 1733Loseri opprettes, er underlagt Fladstrand (Frederikshavn) lodseri.
 • 1798sodabrenneri opprettes. Sodaen fremstilles av kløvertang.
 • 1800 – sodabrenneriet nedlegges
 • 1807 – det opprettes en signalstasjon for flåten ved Fladstrand
 • 1838 – det første fyret blir bygget.
 • 1841 – den første toll- og fyrbetjent kommer til Hirsholmen.
 • 1853koleraepidemien herjer.
 • 1860 – båthavnen blir anlagt.
 • 1864 – 3. dragonregiment samt ingeniørtropper, over 1 000 menn, overføres til Hirsholmen for å oppføre to landgangsbroer, de blir imidlertid raskt trukket tilbake.
 • 1872 – det blir opprettet regelmessig postforbindelse.
 • 1886 – nåværende fyr oppføres på Hirsholms høyeste punkt Ørnehøj.
 • 1916 – Hirsholmenes losstasjon blir nedlagt.
 • 1946 – det opprettes et radiofyr.

Forskjellig Rediger

Holmene har et samlet areal på 47 ha, og er per 2006, administrert av skog- og naturoppsynet og ble i 1938 fredet som naturvitenskapelig reservat.

Fredingen ble i 1981 utvidet med det omkringliggende havområdet på ca. 2 400 ha, og har med virkning fra 1. september 1995 fått en revidert bekjentgjørelse fra miljøministeren, som bl.a. innebærer at jakt er forbudt i den nordlige delen av området. Dessuten er ferdsel forbudt på de ubebodde øyene, og rundt dem i en avstand på femti meter.

Hirsholmene er et viktig overvintringsområde for blant annet ærfugl, svartender og fløyelsender og også rasteplass for krykkjer, alker, lomvier, lommer og lappedykkere.

Øyene er dessuten en viktig ynglested for hettemåker, gråmåker, splitterne, sildemåker, stormåker, svartbaker og teister.

Øygruppen omfatter Rediger

Hirsholm den eneste av øyene som er bebodd, og har siden 1500-tallet dannet rammen om et lite samfunn.

Øy Koordinater Areal (ha) Kommentar
Hirsholm 57°29′07,65″N 10°37′28,4″Ø 15,00 Bebodd naturreservat
Græsholm 57°29′33,50″N 10°36′29,52″Ø 21,50 Naturreservat
Tyvholm 57°29′55,13″N 10°36′13,53″Ø 00,41 Naturreservat
Lilleholm 57°29′30,97″N 10°36′10,06″Ø 00,18 Naturreservat
Møgholm 57°29′35,53″N 10°36′0,9″Ø 00,61 Naturreservat
Pikkerholm 57°29′47,91″N 10°36′3,10″Ø 02,20 Naturreservat
Kovsholm 57°29′48,07″N 10°35′51,36″Ø 01,20 Naturreservat
Kølpen 57°28′23,62″N 10°36′15,77″Ø} 01,20 Naturreservat
Deget 57°27′2,93″N 10°34′48,32″Ø 04,80 Naturreservat
Hjellen 57°27′3,76″N 10°33′53,02″Ø 00,08 Ikke naturreservat
Hirsholmene 57°29′07,65″N 10°37′28,4″Ø 47,00  

Eksterne lenker Rediger