Radiofyr er en radiosender som sender ut radiosignaler i navigasjonsøyemed for sjøfarts- eller luftfartsformål. Fyrene er gjerne plassert etter trafikkens hovedruter.

Se ogsåRediger