Sandbanke er en ansamling av sand eller grus i en elv, kystsone eller elveutløp. Når den ligger ved en strand, kan den kalles en lido. Banken kan være med eller uten vegetasjon, og ofte vandrer den slik at den eroderes på en side og bygges ut på andre siden. Størrelsen kan variere fra noen meter til flere kilometer som barriereøyer langs hele kystlinjen. Sjøkart markerer slike landformer som grunner, men de er ofte vanskelige å lokalisere siden de flytter seg.

Sandbanker i det nordfrisiske Vadehavet (Tyskland)

Sandbanker dannes av tidevann, bølger eller strømning av vann fra elver o.l.

Barriereøy rediger

En barriereøy er en lang og relativt smal øy som ligger parallelt med kysten. Den er bygget opp av sedimenter, hovedsakelig sand. Bak barriereøya, dvs mellom øya og fastlandet, ligger en lagune eller en myr el. hvor vi finner mer finkornet materiale. Øya virker som et skjold som beskytter fastlandet mot å eroderes på grunn av f.eks. store bølger.

Eksempler rediger

Litteratur rediger

  • Bascom, W. 1980. Waves and Beaches. Anchor Press/Doubleday, Garden City, New York. 366 p.

Eksterne lenker rediger