Høyderegioner i geomorfologien

Høyderegioner i geomorfologien beskriver hva som kjennetegner ulike landskap med hensyn på erosjonstyper og landformer.

Tjønnholstind, Steinflytind og egga mellom dem tilhører nival høyderegion, mens Nordre Tjønnholet nedenfor ligger i glasial region
Periglasialt landskap med pingoer og polygone iskiler. Nordvestterritoriene, Canada.

Selv om landskapstypene kan variere mellom ulike verdensdeler, klimatiske forhold og geologiske tidsepoker, er høyden over havet en viktig faktor for å beskrive dem.

Høyderegionene karakteriseres av følgende trekk (fra øverst til nederst).

Man kan finne landformer som tilhører ulike geomorfologiske høydesoner på ett og samme sted, noe som skyldes at landformene oppsto i forskjellige geologiske tidsepoker. Den glasiale sonen strakk seg en gang ned til landskap som i dag ligger i den kollin-montane sonen, et eksempel er at V-daler kan forekomme i større U-daler.