Breerosjon

Breerosjon, iserosjon eller abrasjon er nedknusing og oppmaling av bergarter under en isbre gjennom frostforvitring og plukking.

Under breens bevegelse vil temperaturen under breen svinge rundt frysepunktet, og vann vil trenge ned i sprekker i fjellet. Når dette vannet fryser, vil steinbiter sprenges løs ved frostforvitring. Steinene fryser fast på undersiden av isbreen og føres videre med isen. Denne prosessen kalles plukking. Breen sliper på det underliggende fjellet og danner skuringsstriper på fjelloverflaten.

Jo raskere breen beveger seg, desto sterkere eroderer den.

Se ogsåRediger

KilderRediger