Frostforvitring er flere former for mekanisk forvitring av bergarter forårsaket av vann som fryser til is. Ordet frostsprengning betegner både forvitring av naturlige bergarter og tilsvarende skader på menneskeskapte konstruksjoner og anlegg.

En frostsprengt stein i Abisko i Nord-Sverige

Sprekker i berggrunnen er ofte fylt med vann, som fryser om vinteren. Når vann fryser, øker volumet med 9 % og denne volumutvidelsen utvider sprekkene. Frostforvitring har skapt urer og blokkmark og forårsaker steinsprang.

Litteratur rediger