Skuringsstriper er slipte spor i et svaberg, skapt i istiden av stein som ble ført med på undersiden av breen. Skuringsstripene viser hvilken retning isbreen hadde da de ble avsatt. Det forekommer at sted kan ha skuringsstriper av ulik alder og med ulik retning grunnet at isbevegelsene skiftet retning mot slutten av istiden.[1] På tvers av de vanlige skuringsstripene kan man av og til finne den andre varianten sigdbrudd.

Skuringsstriper i larvikitt i MoutmarkaTjøme.
Skuringsstriper med to retninger, på Rødstranda i Søndeled i Risør kommune.

Referanser rediger

  1. ^ Theodor Kjerulf: Istiden. København 1876.