Forsvarssjefens dekorasjonsråd

Forsvarssjefens dekorasjonsråd (forkortet FDR) er et rådgivende utvalg i det norske Forsvaret opprettet i januar 2008. Rådet behandler spørsmål om dekorering av militært personell med norske ordener og medaljer, heraldiske spørsmål og uniformssaker. Forsvarssjefens dekorasjonsråd er underlagt Forsvarssjefen og viderefører virksomheten til det tidligere Forsvarssjefens medaljeråd.[1][2]

DekorasjonssakerRediger

Forsvarssjefens dekorasjonsråd behandler saker som gjelder tildeling og dekorering av både militært og sivilt personell i Forsvaret.[3] Rådet behandler tildelingssaker som gjelder utmerkelser for fortjeneste og ferdighetsmerker, herunder Forsvarsmedaljen med laurbærgren, men også saker som gjelder Forsvarets medalje for sårede i strid, Forsvarets medalje for falne i strid og Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner med laurbærgren (i sølv). I særlige tilfeller kan rådet også behandle saker som gjelder Forsvarets operasjonsmedalje.[3] Det behandler ikke saker som gjelder tildeling av stridsekorasjoner for innsats etter andreverdenskrig. Disse sakene er overlatt Forsvarssjefens stridsdekorasjonsråd. Forsvarssjefens dekorasjonsråd behandler derimot saker som gjelder tildeling av noen av utmerkelsene for innsats i andre verdenskrig, nærmere bestemt Krigsmedaljen og Deltagermedaljen.[3]

Forsvarssjefens dekorasjonsråd behandler innstilling av Forsvarets personell til sivile utmerkelser som St. Olavs Orden, Den Kongelige Norske Fortjenstorden, Medaljen for edel dåd, Medaljen for redningsdåd til sjøs, St. Olavsmedaljen og Kongens fortjenstmedalje.[3]

Forsvarssjefens dekorasjonsråd avgir råd om tildeling til Forsvarssjefen. I tildelingssaker der Forsvarssjefens dekorasjonsråd ikke kommer til enighet er Forsvarssjefens stridsdekorasjonsråd overordnet organ.[1]

Rådet behandler saker som gjelder statutter og andre bestemmelser vedrørende Forsvarets medaljer og uttaler seg om saker som gjelder rangering av utmerkelser.[1] Spørsmål om bæretillatelser faller også inn under rådets virkefelt.[1] Forslag om etablering av nye utmerkelser i Forsvaret skal også forelegges Forsvarssjefens dekorasjonsråd.[1] Tilrådninger oversendes Forsvarssjefen for avgjørelse.

Heraldikk og uniformerRediger

Forsvarssjefens dekorasjonsråd behandler også spørsmål knyttet til heraldikk i Forsvaret.[1] Rådet fastsetter overordnede retningslinjer for Forsvarets emblemer. Det uttaler seg også i uniformsspørsmål.[1]

SammensetningRediger

Forsvarssjefens dekorasjonsråd består av en leder, som er sjefen for Forsvarets Veteranadministrasjon, og representanter for Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet.[1] Rådet har en sekretær som samtidig arbeider som rådgiver for dekorasjonsspørsmål i Forsvaret.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ a b c d e f g h Grader og dekorasjoner Arkivert 14. februar 2010 hos Wayback Machine., Forsvarsnett, besøkt 8. november 2009.
  2. ^ «Tre dekorasjonsråd», f-xtra, nr. 1, 2009, s. 15, bilag til Forsvarets Forum, nr. 11, 2009.
  3. ^ a b c d Direktiv for bæring og bruk av dekorasjoner, ordener og medaljer i Forsvaret Arkivert 5. juli 2014 hos Wayback Machine., Forsvarssjefen, 30. september 2009.

Eksterne lenkerRediger