Lavere klasse av samme utmerkelse, som merke

Ferdighetsmerke er betegnelsen på det synlige tegn for at en person har oppnådd fastsatte krav innen en idrett, disiplin eller lignende øvelse. Det synlige tegn på kvalifikasjon kan dreie seg om en medalje, merke, nål, pokal, plakett, statuett eller lignende.

Kravene som må oppfylles for å kvalifisere til et ferdighetsmerke er som regel definert og fastsatt av en organisasjon.[1] I noen tilfeller kan kvalifikasjonskravene være internasjonale.

Formålet med ferdighetsmerker er som regel i allmennhet å stimulere aktivitet innen et gitt felt, samt heve ferdighetsnivået til dem som er aktive innen en idrett eller øvelse. I Norge ble Idrettsmerket for menn innført i 1915, for kvinner i 1934.[2]

Kjente norske ferdighetsmerkerRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Heder og ære. Nasjonale og internasjonale dekorasjoner brukt i Norge, bilag til Forsvarets Forum, nr. 5, 2012, Oslo: Forsvarets Forum/Forsvarets Veterantjeneste, 2012, s. 5.
  2. ^ Kunnskapsforlagets idrettsleksikon, Oslo: Kunnskapsforlaget, 1990, s. 148. Fulltekstutgave fra Nasjonalbiblioteket.