Merke er en utmerkelse uten bånd og festes direkte på klesdrakt med nål i motsetning til medalje som er festet med medaljebånd. Det finnes ferdighetsmerker der det stilles krav til å kunne oppnå merket, eller det kan gis som ren utmerkelse.

NAIS ferdighetsmerke i gull

Eksempler rediger