Forsvarsmedaljen med laurbærgren

Forsvarsmedaljen med laurbærgren er en norsk militær medalje som ble innstiftet 1. mai 1982. Den blir delt ut til personer som har ytt særlig stor eller fremragende innsats for Forsvaret.[1] Medaljen tildeles av forsvarssjefen. Forsvarsmedaljen med laurbærgren rangerer som nummer 19 i rekken av norske utmerkelser.

Forsvarsmedaljen
med laurbærgren
Basisdata
Type:Medalje
Land:Norges flagg Norge
Innført:1. mai 1982
Mottakere:Personer som har ytt særlig stor eller fremragende innsats for Forsvaret
Tekniske data
Utført i:Forsølvet metall
Festeanordning:Medaljebånd
Bredde:33 mm
Høyde:33 mm
Rangering
Rangering:20
Høyere:Forsvarets hederskors
Lavere:Politimedaljen med laurbærgren

Utforming rediger

Medaljen har samme utforming som Forsvarsmedaljen, men med en laurbærgren i sølv på båndet.[1] Medaljen er rund med en diameter på 33 millimeter og er i sølvfarget metall. Adversen har tre sverd plassert ved siden av hverandre, pekende oppover.[1] Reversen har teksten «FORSVARET • FOR FORTJENESTER •». Båndet er rødt med en loddrett fire millimeter bred sølvstripe midt på.

Sammen med medaljen følger diplom undertegnet av forsvarssjefen.[1]

Tildeling rediger

Forsvarsmedaljen med laurbærgren kan tildeles «militært og sivilt personell som i tjenestesammenheng har utvist personlig dyktighet og fortjenstfull innsats for Forsvaret.»[2] Lang og tro tjeneste regnes ikke som grunnlag for tildeling. Denne utmerkelsen kan også tildeles «norske og utenlandske personer utenfor Forsvarets organisasjon som på en fortjensfull [sic] måte har bistått Forsvaret.»[2] Den kan tildeles samme person bare en gang.

Forsvarsmedaljen med laurbærgren er tildelt en del av Forsvarets ledende personell i kraft av stilling. Dette gjelder forsvarssjefen, sjefen for Forsvarsstaben, sjefen for Fellesoperativt hovedkvarter, sjefen for Etterretningstjenesten, sjefen for Forsvarets logistikkorganisasjon, generalinspektøren for Hæren, generalinspektøren for Sjøforsvaret, generalinspektøren for Luftforsvaret, generalinspektøren for Heimevernet og sjefen for Militærmisjonen i Brussel.[1]

Medaljen tildeles av forsvarssjefen eller den han bemyndiger.[1] Saker om tildeling behandles av Forsvarssjefens dekorasjonsråd, tidligere Forsvarssjefens medaljeråd, og forelegges forsvarssjefen for avgjørelse.

I 2011 ble det innført en regel om at Forsvarssjefen kan frata medaljen den som har vist seg uverdig til å bære den.[2]

Det ble i 2013 foretatt ti tildelinger av Forsvarsmedaljen med laurbærgren[3] og i 2014 i alt 19 tildelinger.[4]

Statutter rediger

Medaljen ble innstiftet 1. mai 1982. Statuttene er senere endret 20. mars 2003, 12. desember 2006, 28. juni 2007, 26. november 2008 og 25. oktober 2011. I ordlyden av 25. oktober 2011 lyder statuttene:[1]

 

§1. Forsvarsmedaljen med laurbærgren kan tildeles militært og sivilt personell som i tjenestesammenheng har utvist personlig dyktighet og fortjenstfull innsats for Forsvaret.
Forsvarsmedaljen med laurbærgren kan også tildeles for faglig dyktighet hvor vedkommende har bidratt til utvikling av avdelingens kvalitet, eller som forbilde skapt holdning, ansvarsfølelse, og avdelingsånd på flere nivåer som det står stor respekt av.
Medaljen kan også tildeles personell som er beordret i spesielt krevende stillinger og hvor annen høyere rangert norsk dekorasjon ikke er aktuell.

§2. Forsvarsmedaljen med laurbærgren kan også tildeles norske og utenlandske personer utenfor Forsvarets organisasjon som på en fortjensfull måte har bistått Forsvaret.

§3. Forsvarsmedaljen med laurbærgren er rund, preget i sølvfarget metall.

Forside: Tre sverd plassert ved siden av hverandre med klinger som peker oppover.
Bakside: Følgende tekst: FORSVARET – FOR FORTJENESTER

Medaljen bæres i rødt bånd med en loddrett sølvstripe midt på båndet.
Laurbærgrenen festet på båndet

§4. Forsvarsmedaljen med laurbærgren bæres av norske borgere på venstre side på rangert plass.

§5. Forsvarsmedaljen med laurbærgren tildeles av Forsvarssjefen.

§6. Forsvarsmedaljen med laurbærgren kan kun tildeles en gang til samme person.

§7. Med Forsvarsmedaljen med laurbærgren følger diplom samt medalje i miniatyr og båndspenne (i etui). Diplomet har øverst bilde av medaljens forside og tekst «Forsvarsmedaljen med laurbærgren»

På diplomet skal påføres mottagerens navn og en kortfattet begrunnelse for tildelingen. Diplomet signeres av Forsvarssjefen.

§8. Forsvarsmedaljen med laurbærgren er personlig eiendom og skal ikke tilbakeleveres ved mottagerens bortgang.

§9. Dersom en som er tildelt Forsvarsmedaljen med laurbærgren tidligere viser seg uverdig til å bære den, kan Forsvarssjefen frata vedkommende medaljen.

Utfyllende bestemmelser.

Pkt. 1. Med fortjenstfull måte menes i denne sammenheng arbeid eller innsats innenfor et eller flere spesielle felt til beste for Forsvaret, så som:

a. Arbeid, forslag til forbedringer, oppfinnelser etc. som har hatt (vil få) stor betydning for Forsvaret og for landets militære beredskap.
b. Villighet til, og utførelse av krevende tjeneste i fredstid som i særlig grad går ut over hva som kan kreves.
c. Uegennyttig innsats som har avverget skader på materiell og eiendom, men som ikke kvalifiserer til Forsvarets medalje for Edel dåd.
d. Særlig aktiv innsats for å fremme forståelse for Forsvarets sak i det sivile samfunn.
e. Annen fortjensfull innsats for Forsvaret som ikke dekkes av pkt. a – d. 
Statuttene av 25. oktober 2011

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ a b c d e f g Statutter for de mest benyttede medaljer i Forsvaret Arkivert 25. september 2013 hos Wayback Machine., av 26. april 2012, Forsvaret.
  2. ^ a b c Direktivet for bruk og bæring av dekorasjoner, ordener og medaljer i Forsvaret[død lenke], gyldig fra 15. november 2011, forsvaret.no, besøkt 5. mars 2012, s. 8-97.
  3. ^ Forsvarets årsrapport 2013 Arkivert 5. juli 2015 hos Wayback Machine., Forsvaret, 2014, s. 113.
  4. ^ Forsvarets årsrapport 2014 Arkivert 4. mars 2018 hos Wayback Machine., Forsvaret, 2015, s. 167.

Litteratur rediger

  • John Monn: «Forsvarsmedaljen og Forsvarsmedaljen med laurbærgren», Forsvarets Forum, nr. 23–24, 1994

Eksterne lenker rediger