Forsvarets hederskors

Forsvarets hederskors er en norsk militær utmerkelse godkjent av kongen og innført i 2012.[1] Medaljen ble 30. januar 2012 innlemmet som nr. 18 i rekken av norske utmerkelser godkjent av kongen.[2] Utmerkelsen ble innført etter ønske fra forsvarssjef Harald Sunde, for å kunne belønne «særlig fremragende virksomhet i eller for Forsvaret».[1] Forsvarets hederskors kan tildeles norske, så vel som utenlandske borgere.

Forsvarets hederskors
Basisdata
Type:Medalje
Land:Norges flagg Norge
Innført:30. januar 2012
Tekniske data
Festeanordning:Medaljebånd
Rangering
Rangering:19
Høyere:Sivilforsvarets hederskors
Lavere:Forsvarsmedaljen med laurbærgren

Utforming rediger

Forsvarets hederskors består av et kors i sølv emalje med lett utbøyde armer som har innhakk i endene. Forsvarets heraldiske merke, det norske riksvåpenet med opprette, korslagte sverd bak, er plassert i korsmidten. Merket er i rødt og gult. Korset er lagt på en laurbærkrans i sølvfarget metall. Utmerkelsen er opphengt i et rødt bånd som har to smale sølvfargede striper ved kantene. Reversen utstyres med mottagerens navn.[3]

Tildeling rediger

Forsvarets hederskors kan tildeles for ulike typer innsats for det norske Forsvaret. For det første kan utmerkelsen tildeles den «som i tjenestesammenheng har utvist personlig dyktighet og for særlig fortjenstfull innsats for Forsvaret eller Forsvaret i samfunnet.»[3] Videre kan hederskorset tildeles som belønning for faglig dyktighet i sammenhenger der mottageren har bidratt til å utvikle en avdelings kvalitet, eller framstått som et forbilde som har bidratt til å skape «holdning, ansvarsfølelse, og avdelingsånd på flere nivåer som det står stor respekt av.»[3] Forsvarets hederskors kan også tildeles tjenestegjørende i spesielt krevende stillinger, når det ikke er aktuelt med tildeling av en høyere norsk utmerkelse. Utmerkelsen kan gis til norske borgere, så vel som utlendinger, og også til personer utenfor Forsvaret som har ytt en fortjenstfull innsats for Forsvaret.

Forsvarets hederskors tildeles av forsvarssjefen.[3]

Gunnar Sønsteby ble i april 2012 den første mottaker av Forsvarets hederskors.[4] Ved en innsettelsesoppstilling i Rusta leir den 24. april 2013 ble også avtroppende generalinspektør for hæren Per Sverre Opedal tildelt medaljen.[5]

Statutter rediger

Statutter for Forsvarets hederskors ble vedtatt 30. januar 2012:[3]

 • §1. Forsvarets hederskors kan tildeles norsk militært og sivilt personell som i tjenestesammenheng har utvist personlig dyktighet og for særlig fortjenstfull innsats for Forsvaret eller Forsvaret i samfunnet.
Forsvarets hederskors kan også tildeles for faglig dyktighet hvor vedkommende har bidratt til utvikling av avdelingens kvalitet, eller som forbilde skapt holdning, ansvarsfølelse, og avdelingsånd på flere nivåer som det står stor respekt av.
Hederskorset kan også tildeles personell som er beordret i spesielt krevende stillinger og hvor annen høyere rangert norsk dekorasjon ikke er aktuell.
 • §2. Forsvarets hederskors kan også tildeles norske og utenlandske personer utenfor Forsvarets organisasjon som på en særlig fortjensfull måte har bistått Forsvaret.
 • §3. Hederskorset er formet som et kors i sølv emalje med Forsvarets emblem i gull og rød emalje i korsets midte.
Forsiden: Bak korsvingene en preget laurbærgren. Korset ligger på kransen, Forsvarets heraldiske våpen på korset.
Baksiden: Navn på mottageren av Forsvarets hederskors skal inngraveres på den horisontale stripen.
Forsvarets Hederskors bæres i et rødt bånd med to sølv striper på hver side.
 • §4. Forsvarets hederskors bæres av norske borgere på venstre side på rangert plass.
 • §5. Forsvarets Hederskors tildeles av Forsvarssjefen.
 • §6. Forsvarets hederskors tildeles kun en gang til samme person og kan ikke tildeles samtidig med annen norsk dekorasjon for samme handling.
 • §7. Med Forsvarets hederskors følger diplom, båndspenne og hederskors i miniatyr. Diplomet har øverst bilde av hederskorsets forside og tekst «Forsvarets hederskors».
På diplomet skal påføres mottagerens navn og en kortfattet begrunnelse for tildelingen.
Diplomet signeres av Forsvarssjefen.
 • §8. Forsvarets hederskors er personlig eiendom og skal ikke tilbakeleveres ved mottageres bortgang.
 • §9. Dersom en som er tildelt Forsvarets hederskors tidligere viser seg uverdig til å bære det, kan Forsvarssjefen frata vedkommende hederskorset.
 • §10. Forsvarets hederskors tas i bruk etter Forsvarssjefens bestemmelser fra 30. januar 2012.

Referanser rediger

 1. ^ a b Ola Karlsen: «Lanserer ny norsk medalje» Arkivert 14. mars 2012 hos Wayback Machine., ABC Nyheter, 12. mars 2012.
 2. ^ «Norske dekorasjoner», kongehuset.no, 16. februar 2012.
 3. ^ a b c d e Statutter for de mest benyttede medaljer i Forsvaret Arkivert 25. september 2013 hos Wayback Machine., av 26. april 2012, Forsvaret, s. 9–10.
 4. ^ Simon Solheim: «"Kjakan" tildelt Forsvarets hederskors» Arkivert 6. november 2012 hos Wayback Machine., Forsvaret, 24. april 2012. Besøkt 24. april 2012.
 5. ^ «Her er den nye generalinspektøren», NRK Nordnytt, 24. april 2013.