Fornebubanen

t-banestrekning under bygging
Ambox outdated serious.svg
Trenger oppdatering: Denne artikkelen eller seksjonen er ikke oppdatert med ny utvikling eller ny informasjon.
Du kan hjelpe Wikipedia med å oppdatere den.

Fornebubanen er tunnelbanelinje som anlegges mellom Majorstuen i Oslo og Fornebu i Bærum, som en utvidelse av hovedstadens eksisterende linjenett. Byggingen ble påbegynt 11. desember 2020, og banen er beregnet å stå klar for åpning i 2027[1][2].

Fornebubanen
Foreslått trasé
Foreslått trasé
Basisdata
Transporttype Tunnelbane (T-bane)
Sted Fornebu
Drift

HistorikkRediger

Tidligere utredningerRediger

 
Den første planen om bane til Fornebu, og videre til Snarøya, kom allerede i 1919.

I 1919 foreslo Kristiania og Aker sporveikomite en avgrening fra Lilleakerbanen til Fornebu[3]. I 1997 ble det foreslått å bygge en kombibane fra Fornebu til Oslo sentrum via Lysaker.[4] En utredning fra 2001 vurderte en rekke alternativer. Til dem hørte fire alternativer for jernbanetilknytning – bl.a. grenbane fra Lysaker og en gjennomgående linje Lysaker–Fornebu–Sandvika.[5] Akershus fylkeskommune vedtok i juni 2002 å bygge en førerløs automatbane mellom Fornebu og Lysaker, og samtidig å utrede mulighet for en regional tilknytning av banen.[6] I april året etter stadfestet Akershus fylkeskommune at det skulle bygges en automatbane på Fornebu og anbefalte en regional tilknytning med metro fra Lysaker mot Oslo.[6] Disse to vedtakene ble omgjort i 2007, da Akershus fylkeskommune vedtok at det skulle bygges bybane til Fornebu.[7][8] Ruter AS fikk i mai 2008 i oppdrag å utrede en løsning med tilknytning til det eksisterende kollektivnettet ved Skøyen.[6] I november 2009 ble en sluttrapport for denne utredningen offentliggjort.[9] En bybane fra Fornebu via Lysaker med tilknytning til Lilleakerbanen ved Furulund ble presentert som hovedalternativ, en metro fra Fornebu med tilknytning til Kolsåsbanen ved Ullernåsen og en tidligere vedtatt automatbane til Lysaker ble brukt som sammenligningsalternativer. Prognosene for trafikkgrunnlaget ble lagt til år 2030.

Dagens prosjektRediger

Deretter fulgte flere rapporter og utredninger før Ruters styre i juni 2011 anbefalte at forbindelsen bygges som metro fra Fornebu via Lysaker, Skøyen og Vækerø til Majorstuen blant annet basert på «byutviklingselementene».[6] På den måten blir kjøretiden kortere, f.eks. 17 minutter Jernbanetorget/Oslo S–Fornebu Senter mot 21–29 min for de andre alternativene[10]. Ruter anbefalte også at utbyggingen skjer gjennom et offentlig-privat samarbeid.[11] Den foreslåtte traséen går hovedsakelig i tunnel under jorden og utgjør en strekning på 8,1 km.[6] Utbyggingen ble i 2011 kostnadsberegnet til 4,5 mrd. kr.[12] Staten skal dekke 50 prosent, bilister (bompenger) 26 prosent og grunneiere 11 prosent.[13] Det resterende beløpet, ca. 600 millioner, forsøker Ruter å få dekket av privat næringsliv.[13] Tidligst mulige byggestart er antatt å være i 2019 med en estimert byggeperiode på fem–seks år.[14]

Politiske vedtakRediger

Fylkestinget i Akershus vedtok 17.12.2012 en T-baneløsning fra Fornebu til Majorstuen via Lysaker, Vækerø og Skøyen. Bystyret i Oslo fattet tilsvarende vedtak den 5.6.2013. Reguleringsplanen i Bærum, strekningen Fornebu–Lysaker inkl. Lysaker stasjon, ble vedtatt av kommunestyret i 2015 (fram til Lysaker i stasjon) og i 2016 (Lysaker stasjon). Reguleringsplanen i Oslo, fra Lysaker til Majorstuen. Reguleringsplanen i Oslo ble vedtatt 31. januar 2018.[15]

Kostnad og tidsplanRediger

Byggekostnaden er anslått til drøye 16 milliarder kroner med åpning i 2027. Det er planlagt 50% statlig finansiering i tillegg til bymiljøavtale-midler, Oslopakke 3-midler og grunneierbidrag.[15][16]

MetrotraséRediger

Tabellen under viser distanse og tidsestimater for den anbefalte traséen.

Strekning Avstand Tid
Fornebu – Flytårnet 1000 m 2 min.
Flytårnet – Fornebuporten 900 m 1 min.
Fornebuporten – Lysaker 1050 m 2 min.
Lysaker – Vækerø 1350 m 2 min.
Vækerø – Skøyen 1250 m 2 min.
Skøyen – Majorstuen 2600 m 3 min.
Total Fornebu senter – Majorstuen 8150 m 12 min.

Mer enn 60 % av traséen er i Oslo kommune.

LinjekartRediger

Tegnforklaring
    Fellestunnelen fra sentrum
    2,7 km Majorstuen
      Volvatsvingen fra Blindern (ikke vedtatt)
    Madserud
    Prinsessealléen
    5,3 km Skøyen
    Bestum
    6,6 km Vækerø
    Sollerud
    7,9 km Lysaker
    9,0 km Fornebuporten
    9,9 km Flytårnet
    10,9 km Fornebu
    Driftsbase

ReferanserRediger

 1. ^ https://www.aftenposten.no/oslo/i/R91E6O/fornebubanen-16-milliarder-aatte-kilometer-seks-nye-stasjoner-og-en
 2. ^ https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/fornebubanen/#gref
 3. ^ http://hakonshjorne.blogspot.com/2014/05/fornebu-100-ar-med-baneplaner-ingen-bane.html
 4. ^ «Oslo får helt nye reiseruter». Aftenposten. 12. november 1997. Arkivert fra originalen 4. mars 2016. Besøkt 5. oktober 2011. 
 5. ^ https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/sd/rap/2001/0004/ddd/pdfv/130438-tufornebu.pdf
 6. ^ a b c d e «Realisering av Fornebubanen gjennom fellesskapsfinansiering» (PDF). Deloitte/Ruter AS. juni 2012. Arkivert fra originalen (PDF) 8. juni 2014. Besøkt 4. august 2012. 
 7. ^ «Bybane til Fornebu vedtatt». Oslotrikken AS. 11. mai 2007. Arkivert fra originalen 22. juli 2011. Besøkt 10. januar 2011. 
 8. ^ «Fornebubanen ute av Lysaker stasjon». Jernbaneverket. 20. september 2008. Besøkt 28. november 2011. 
 9. ^ Norconsult (november 2009). «Fornebubanen - Sluttrapport trasé- og konsekvensutredning» (PDF). Ruter AS. Arkivert fra originalen (PDF) 15. desember 2014. Besøkt 2. juni 2010. 
 10. ^ Ruterrapport 2011:5: http://www2.ruter.no/Documents/Rapporter-dokumenter/Ruterrapporter/2011/5-2011_Kolltrafbetj_Fornebu.pdf?epslanguage=no[død lenke]
 11. ^ «Ruter vil ha metro til Fornebu». Budstikka. 23. juni 2011. Besøkt 5. oktober 2011. 
 12. ^ «Ruter går for T-bane til Fornebu». Osloby. 23. juni 2011. Arkivert fra originalen 13. april 2016. Besøkt 4. august 2012. 
 13. ^ a b «Fornebubanen kan gi nær 9000 nye boliger». osloby. 27. september 2012. Arkivert fra originalen 29. september 2012. Besøkt 27. september 2012. 
 14. ^ «Fornebubanen». Oslo kommune (norsk). Besøkt 12. november 2017. 
 15. ^ a b «Kostnad og finansiering». Besøkt 31. oktober 2019. 
 16. ^ Aftenposten, 15. november 2019, side 21

Eksterne lenkerRediger