Folketingsvalget 1998

Folketingsvalget 1998 ble avholdt i Danmark den 11. mars 1998, og valgte representanter til Folketinget for perioden 19982001. Valget ble svært jevnt mellom venstre- og høyreblokkene. Grønlands to mandater fordelte seg likt mellom de to blokkene. Færøyenes to mandater ble dermed avgjørende: Borgerlige Óli Breckmann ble gjenvalgt, mens sosialdemokraten Jóannes Eidesgaard vant en knapp seier over borgerlige Edmund Joensen. Mandatfordelingen ble dermed med ett mandats overvekt til venstreblokken. Poul Nyrup Rasmussen (S) kunne fortsette som statsminister.

Folketingsvalget i Danmark 1998
11. mars 1998
179 mandater på valg, 90 mandater for flertall
Valgdeltakelse 85,95% av 3,99 millioner stemmeberettigede
  Poul Nyrup Rasmussen Uffe Ellemann-Jensen Bendt Bendtsen
Partileder Poul Nyrup Rasmussen Uffe Ellemann-Jensen Bendt Bendtsen
Parti Socialdemokratiet Venstre Det Konservative Folkeparti
Stemmer
35,9%
24%
8,9%
Mandater
 63
Increase2.svg1 
 42
Steady2.svg
 16
Decrease2.svg11 
  Holger K. Nielsen Pia Kjærsgaard Mimi Jakobsen
Partileder Holger K. Nielsen Pia Kjærsgaard Mimi Jakobsen
Parti Socialistisk Folkeparti Dansk Folkeparti Centrum-Demokraterne
Stemmer
7,6%
7,4%
4,3%
Mandater
 13
Steady2.svg
 13
Steady2.svg
 8
Increase2.svg3 
  Marianne Jelved Kollektivt lederskap Jann Sjursen
Partileder Marianne Jelved Kollektivt lederskap Jann Sjursen
Parti Radikale Venstre Enhedslisten Kristendemokraterne
Stemmer
3,9%
2,7%
2,5%
Mandater
 7
Decrease2.svg1 
 5
Decrease2.svg1 
 4
Increase2.svg4 
  Kirsten Jacobsen
Partileder Kirsten Jacobsen
Parti Fremskridtspartiet
Stemmer
2,4%
Mandater
 4
Decrease2.svg7 
Før valget Poul Nyrup Rasmussens tredje regjering
Etter valget Poul Nyrup Rasmussens fjerde regjering

‹ 1994 Kongeriket Danmark 2001 ›

ResultaterRediger

  • Valgdeltagelse: 86 %
Parti Partileder Stemmer Oppslutning (%) Mandater +/-
Socialdemokratiet (A) Poul Nyrup Rasmussen 1 223 620 35,9 63 +1
Venstre (V) Uffe Ellemann-Jensen 817 894 24,0 42 0
Det Konservative Folkeparti (C) Per Stig Møller 303 665 8,9 16 −11
Socialistisk Folkeparti (F) Holger K. Nielsen 257 406 7,6 13 0
Dansk Folkeparti (O) Pia Kjærsgaard 252 429 7,4 13
Centrum-Demokraterne (D) Mimi Jakobsen 146 802 4,3 8 +3
Det Radikale Venstre (B) Marianne Jelved 131 254 3,9 7 −1
Enhedslisten (Ø) Kollektiv ledelse 91 933 2,7 5 −1
Kristeligt Folkeparti (Q) Jann Sjursen 85 656 2,5 4 +4
Fremskridtspartiet (Z) Kirsten Jacobsen 82 437 2,4 4 −7
Demokratisk Fornyelse (U) 10 768 0,3 0 0
Uavhengige 1 833 0 0 −1(a)

(a) Jacob Haugaard, som ble valgt inn som uavhengig i 1994, stilte ikke til gjenvalg.