Åpne hovedmenyen

Førstegangstjeneste er i de land som har allmenn verneplikt den første tjenesteperioden soldaten avtjener i militæret.

NorgeRediger

Normal førstegangstjeneste er man kun soldat – menig eller visekorporal, men man kan også få utført førstegangstjenesten på befalsskole, der man er et år som elev, og påfølgende år som sersjant/kvartermester, eller utskrevet befalskurs (UB) hvor man har opplæring de første seks måneder, og er UB-korporal de siste seks månedene.

Lengden på førstegangstjenesten i Norge er som det fremgår av tabellen under. Selv om de fleste avdelingene offisielt har tolv måneder blir hele avdelinger førtidsdimittert. Reelt sett har de fleste soldatene i 2005 ti–elleve måneder førstegangstjeneste

Forsvarsgren Varighet
Hæren
ordinær tjeneste 12 mnd.
Sjøforsvaret
Kysteskadren 12 mnd.
for øvrige 12 mnd.
Luftforsvaret
Alle kategorier 12 mnd.